เงื่อนไขเหล่านี้ ควบคุมการจองทั้งหมดที่กระทำการโดยท่าน กับ 2morrow Explorer Co., Ltd. ที่จดทะเบียนใบอนุญาติประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย (หมายเลขการจดทะเบียน 11/08565) ในเว็บไซด์การจองค้าปลีก (Retail Booking Site) http://www.2morrowexplorer.com

 

1. คำจำกัดความ

ในข้อตกลงนี้ คำต่างๆ ต่อไปนี้ จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

 • “เรา” และ “ของเรา” หมายถึง 2morrow Explorer และ “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึงผู้เข้ามาใช้บริการในเว็ปไซด์;
 • “การจอง” หมายถึง คำสั่งที่กระทำโดยท่านกับเราโดยการใช้เว็บไซด์ www.2morrowexplorer.com ซึ่งยอมรับโดยเราตามเงื่อนไขเหล่านี้;
 • “การยืนยัน” หมายถึงการยืนยันเป็นรายลักษณ์อักษรที่ส่งทางอีเมล์โดยเรา เพื่อเป็นการยืนยันการจอง;
 • “คำสั่ง” หมายถึงการร้องขอที่กระทำโดยท่านเพื่อที่จะซื้อห้องพัก และ/หรือการเตรียมการการท่องเที่ยวกับเราโดยการใช้เว็บไซด์ www.2morrowexplorer.com
 • “ช่วงระยะเวลาเหตุการณ์พิเศษ” หมายถึงช่วงระยะเวลาที่ระบุ โดยเราตอนที่มีงานแสดงทางการค้า นิทรรศการ การประชุมสัมมนาสำคัญๆ และเหตุการณ์สำคัญๆ จัดอยู่ที่สถานที่ตั้งที่เกี่ยวเนื่อง; และ
 • “นักท่องเที่ยว” หมายถึง บุคคลที่ท่องเที่ยวไปตามการจอง

 

2. การจอง

 • จะถือว่าทุกการจองใดๆ ที่ได้ทำนั้นเป็นการเสนอโดยท่านที่จะซื้อห้องพักที่เกี่ยวเนื่อง และ/หรือการจัดเตรียมการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการจองเหล่านี้ ในสถานการณ์เกือบทั้งหมด คำสั่งจะได้รับการยอมรับในเว็บไซด์ www.2morrowexplorer.com ได้อย่างมากสุด จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนวันที่ที่เดินทางมาถึง ทั้งนี้ยกเว้นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับช่วงระยะเวลาเหตุการณ์พิเศษ สัญญาระหว่างเรากับท่านสำหรับการจัดเตรียมห้องพักหรือการท่องเที่ยวจะไม่เกิดมีขึ้น จนกระทั่งเรายอมรับคำสั่งของท่าน และ (ก) ออกหมายเลขการจอง และ (ข) ออกการยืนยันโดย อีเมล์
 • การเตรียมการการท่องเที่ยวที่ได้โฆษณาไว้ทั้งหมดของเรา จะขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมในการใช้งาน 
 • เมื่อท่านทำการจองด้วยการเสนอคำสั่งของท่านมาที่เรา ท่านจะรับประกันว่า ท่านมีอำนาจที่จะยอมรับ (และยอมรับจริงๆ) เงื่อนไขเหล่านี้ ในนามของท่านและในนามของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
 • สำหรับการจองที่พักและการบริการทั้งหมด ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันเริ่มต้นใช้บริการ (เว้นแต่บางที่จะมีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น) โดยในกรณีที่ยกเลิกการจอง จะมีการหักค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมธนาคาร 7%  และสำหรับการจองที่ได้กระทำมาแล้วมากกว่า 72 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนถึงวันที่ที่เริ่มต้นใช้บริการ ที่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงรายการภายในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง จะไม่สามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้ หากเป็นการจองอพาร์ทเม้นท์ วิลล่า หรือห้องพักใดๆ ระหว่างช่วงระยะเวลาเหตุการณ์พิเศษ
 • เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะทำให้มั่นใจว่า ข้อมูลใดๆ สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเราหรือพนักงานหรือผู้จัดหาการบริการคนใดของเราได้ให้แก่ท่าน จะถูกส่งต่อไปยังนักท่องเที่ยวทุกคน สำหรับการจองที่สัมพันธ์กัน ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่เราให้แก่ท่านจะต้องถือว่าได้ให้แก่นักท่องเที่ยวแต่ละคน และทุกคนที่ท่องเที่ยวไปตามการจอง

 

3. ข้อมูลของห้องพัก

 • สำหรับรายละเอียดประเภทห้องพัก กรุณาดูที่หน้าค้นหาโรงแรมบนเว็บไซด์ www.2morrowexplorer.com
 • มีห้องพักบางประเภทที่มีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละจุดหมายที่เลือกไป ดังที่ระบุไว้ในที่นี้ประเภทห้องพักเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกที่

 

ห้องเตียงคู่แบบ German Twin บางครั้งรู้จักกันว่าห้องคู่เตียงเดียว (German Double) ประกอบด้วย 2 เตียงเดี่ยวตั้งติดกัน และคล้ายกับห้องคู่เตียงเดียว 

ห้องพักคู่ 2 เตียงเล็ก สำหรับ 2 ท่าน 

ประกอบไปด้วย เตียงคู่ 2 เตียง สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ห้องพักคู่ 1 เตียง สำหรับ 2 ท่าน 
ประกอบไปด้วย เตียง 1 เตียง สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

ห้องพักคู่ 2 เตียงเล็ก/ห้องพักคู่ 1 เตียง+ รวมเด็ก 1 คน (สำหรับนอน 3 ท่าน) 
ประกอบไปด้วยเตียงเล็ก 2 เตียง พร้อมเตียงเสริมที่เหมาะสำหรับเด็ก หรือ เตียง 2 เตียง ซึ่งสามารถนอนได้สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็ก 1 ท่าน หรือ ในบางกรณีอาจประกอบไปด้วยเตียงเพียง 1 เตียง 

ห้องพักคู่ 2 เตียงเล็ก/ห้องพักคู่ 1 เตียง + รวมเด็ก 2 คน (สำหรับนอน 4 ท่าน) 
ประกอบไปด้วยเตียงคู่ 2 เตียง พร้อมเตียงเสริม 2 เตียง ที่เหมาะสำหรับเด็ก หรือ เตียง 2 เตียง ซึ่งสามารถนอนได้สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็ก 2 ท่าน  

ห้อง พักเดี่ยว สำหรับ 1 ท่าน 
ประกอบไปด้วย เตียง 1 เตียง สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ห้องพัก สำหรับ 3 ท่าน 
ประกอบไปด้วยเตียงคู่ 2 เตียง หรือ เตียง 1 เตียง และ เตียงเสริม 1 เตียง หรือประกอบไปด้วยเตียง 2 เตียง ซึ่งสามารถนอนได้สำหรับ 3 ท่าน  

ห้องพักคู่สำหรับนอน 1 ท่าน 
ประกอบไปด้วยเตียงเล็ก 2 เตียง หรือ เตียง 1 เตียง สำหรับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

ห้องพัก สำหรับ 4 ท่าน 
ประกอบไปด้วยเตียงที่เหมาะสมสำหรับพัก 4 ท่าน 

เปลเด็ก 
เปลสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 

 

สำหรับโรงแรมในออสเตรเลีย อเมริกาเหนือและเอเชีย เด็กมักจะใช้เตียงมีอยู่ และอาจมีเตียงโซฟาพับได้บริการด้วยโดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 • นอกเหนือจากนี้ ท่านควรจะบันทึกข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับที่พัก อพาร์ทเม้นท์/วิลล่า:  
 • บริการที่รวมอยู่ในราคาห้องพักนั้น มีรายละเอียดอยู่บน www.2morrowexplorer.com และในการยืนยันการจอง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่ายกกระเป๋า เครื่องดื่มในมินิบาร์ ค่าอาหาร ทิป ซักแห้ง ซักรีด ค่าโทรศัพท์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าห้อง และลูกค้าควรจ่ายโดยตรงกับทางที่พักหรือผู้จัดหาที่พัก โดยนักท่องเที่ยว สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบที่ไม่ต้องจ่ายค่าห้อง จะไม่ได้รวมอาหารเช้าให้ด้วย 
 • นักท่องเที่ยวจะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่ทำให้เกิดขึ้นโดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนภายในหมู่คณะของตน
 • นักท่องเที่ยวแต่ละคนจะต้องยอมทำตามกฎและข้อบังคับใดๆ ที่กำหนดโดยผู้จัดหาที่พักให้สำหรับการจองที่เกี่ยวเนื่องกัน
 • นักท่องเที่ยวแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบสำหรับการชำระเงินของค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ไฟฟ้า ก๊าซ น้ำ โทรศัพท์ ผ้าปู และความปลอดภัย และสำหรับค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ถูกจัดเก็บโดยผู้จัดหาที่พักสำหรับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนั้น
 • จำนวนรวมของคน (รวมทารกและเด็ก) จะต้องไม่เกินจำนวนผู้เข้าพักอาศัยสูงสุดตามที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ 2morrowexplorer.com หรือในการยืนยันของเรา ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำขอนี้เมื่อจะเข้าไปในที่พัก อาจได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้า หรือจะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อมาถึง
 • สำหรับห้องพักบางห้อง จะเป็นเงื่อนไขของการอยู่ในห้องพักนั้นว่า จะจ่ายเงินมัดจำโดยนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึง ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้บัตรเครดิตได้ เพื่อที่ว่าจะได้จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้น
 • เว็บไซด์ 2morrowexplorer.com อาจจะมีแผนผังของที่พักอยู่ด้วย ถ้าเช่นนั้น แผนผังนี้จะยึดรายละเอียดที่จัดหาให้โดยผู้จัดหาที่พักเป็นหลัก แผนผังนี้จะเป็นเพียงแค่การแสดงตัวอย่างทั่วไปๆ ของที่พักเท่านั้น ขนาดหน่วยที่แท้จริง การออกแบบ เครื่องใช้ที่ติดตั้งในห้อง เครื่องเรือนเครื่องตกแต่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกอาจแตกต่างไปจากที่ได้แสดงไว้ในแผนผังนั้น

 

4. ข้อมูลสินค้า

ข้อมูลสินค้าที่ปรากฏอยู่บน www.2morrowexplorer.com นี้อ้างอิงจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากที่พักและผู้จัดหาที่พักทั่วโลก เราไม่ได้รับรองหรือแนะนำที่พักหรือการบริการด้านการเดินทางหนึ่งใดเป็นพิเศษ เราได้ดูแลอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลบนเว็บไซด์ของเราถูกต้อง แต่สามารถแก้ไขได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาบน www.2morrowexplorer.com นี้ถูกเผยแพร่ด้วยเจตนาดี แต่ท่านพึงระลึกว่า เราในฐานะที่เป็นบริษัทรับจองที่พัก ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด ที่จัดหามาโดยผู้จัดให้บริการของเรา 

 

5. การจัดระดับดาว/การจัดระดับ

 • โรงแรม การจัดระดับดาวของโรงแรมเป็นการใช้บอกคุณภาพ, ระดับการบริการ, มาตรฐานอาหาร และระดับชั้นของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีให้ในโรงแรมโดยรวม บรรทัดฐานที่ใช้ในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อบังคับที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในที่ซึ่งมีหน่วยงานนั้นอยู่. คำอธิบายที่ปรากฏบนเว็บไซด์เป็นข้อมูลโดยทั่วไปของโรงแรมทั่วโลก และใช้อ้างอิงเพื่อจุดประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันหรือรับรองบริการใดๆ หรือระดับคุณภาพที่โรงแรมนำเสนอ บางประเทศไม่ใช้การให้ดาวสำหรับการจัดหมวดหมู่ที่พักอย่างเป็นทางการ
 • อพาร์ทเม้นท์และวิลล่า การจัดระดับดาวของอพาร์ทเม้นท์และวิลล่าจะมีมาตรฐานไม่เท่ากันกับการจัดระดับดาวที่ใช้สำหรับโรงแรม ในที่ซึ่งมีข้อมูลนี้ไว้ให้ อพาร์ทเม้นท์และวิลล่าจะได้รับการจัดระดับตามมาตรฐานทั่วไปของที่พักนั้น บรรทัดฐานที่ใช้ภายในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป และหน่วยงานที่เป็นทางการจะไม่ทำการจัดลำดับนี้ให้ได้เสมอไปด้วย ควรถือว่าการจัดระดับ (ในที่ซึ่งมีให้จัดระดับ) เป็นเพียงแค่เครื่องนำทางทั่วไปเท่านั้น การจัดระดับนั้นจะเป็นเพียงเพื่อจุดประสงค์ทางข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่เครื่องรับประกันหรือการรับรองชนิดใดๆ โดยเรา

ระดับ 1 : คุณภาพโดยทั่วไปเป็นที่ยอมรับได้ มีการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่ง และ ของข้าวของเครื่องใช้อย่างพอเพียง

ระดับ 2 : คุณภาพโดยทั่วไปดี มีมาตรฐานการตกแต่งโดยรวมดี บริการและการดูแลลูกค้าดี

ระดับ 3 : คุณภาพดี ถึงดีมาก มาตรฐานการซ่อมบำรุงและการตกแต่งดี มีพื้นที่พอเพียง และใช้เครื่องเรือนคุณภาพดี

ระดับ 4 : คุณภาพโดยทั่วไปดีเยี่ยม มีการดูแลและให้ความสำคัญกับรายละเอียดอย่างเห็นได้ชัด

ระดับ 5 : คุณภาพทั่วไปโดยรวมดีเป็นพิเศษ มีการตกแต่ง การใช้เครื่องเรือนและข้าวของเครื่องใช้ในระดับดีมาก รวมถึงมาตรฐานการบริหาร และการบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ มีเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดและบริการที่เป็นส่วนตัวหลากหลาย

 

6. การยกเลิกและแก้ไข

จะมีการเก็บค่าใช้จ่ายในกรณียกเลิกเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า ระหว่างการแจ้งยกเลิกกับวันที่ที่เข้าพักในที่พักแต่ละแห่ง ภายในการจองนั้นๆ 

 

การยกเลิกและการแก้ไขปรับปรุงของอพาร์ทเม้นท์และวิลล่าในระหว่างช่วงระยะเวลาเหตุการณ์พิเศษ 

การยกเลิก

ช่วงที่มีการเตือน

เก็บค่าธรรมเนียม

0-10 วัน

เก็บค่าธรรมเนียม 100 %

เกิน 10 วัน

ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงหรือหรือแก้ไขการจองอพาร์ทเมนต์จะถือว่าเป็นการยกเลิกการจอง และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก มีข้อยกเว้นบางประการ คือหากมีการเพิ่มห้อง/เตียง/เตียงเด็ก/คืนที่เข้าพักจากจำนวนห้องหรือจำนวนคืนที่ยืนยันการจองไว้

 

การยกเลิกและการแก้ไขปรับปรุงของที่พัก (นอกจากอพาร์ทเม้นท์และวิลล่า) ในระหว่างช่วงระยะเวลาเหตุการณ์พิเศษ 

การยกเลิก

ช่วงที่มีการเตือน

เก็บค่าธรรมเนียม

0-3 วัน

เก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในคืนแรก

เกิน 3 วัน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

การแก้ไขโดยลดจำนวนห้อง ( โดยไม่คำนึงถึงประเภทของห้องพัก) หรือลดจำนวนคืนที่ใช้ห้องลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมดังนี้

ช่วงที่มีการเตือน

เก็บค่าธรรมเนียม

0-24 ชั่วโมง

เก็บค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในคืนแรก

24-48 ชั่วโมง

3.00 ยูโร

เกิน 48 ชั่วโมง

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

 1. นักท่องเที่ยว การเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก หรือการแจ้งลดอายุเด็ก จะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียม การแก้ไขสามารถกระทำได้ตามความเป็นไปได้
 2. หากนักท่องเที่ยวไม่มาถึงที่พัก ในวันที่จองไว้หรือออกจากที่พักเร็วกว่าที่แจ้งไว้ ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกหรือแก้ไขการจอง ณ เวลาที่ 2morrow Explorer ได้รับแจ้งจากท่าน ในระหว่างเวลาทำงานของ 2morrow Explorer การยกเลิกและแก้ไขในลักษณะนี้ จะเสียค่าธรรมเนียมใน 24 ชั่วโมงถัดไปหลังจากที่ได้ออกใบเตือนไปแล้ว

 

สำหรับที่พัก (ที่นอกเหนือจากอพาร์ทเมนต์หรือบ้านพักตากอากาศ) ในช่วงที่มีงานพิเศษ 

 • เก็บค่าธรรมเนียม 100% สำหรับการยกเลิกการจองอพาร์ทเมนต์ หรือบ้านพักตากอากาศ
 • การเปลี่ยนแปลงหรือหรือแก้ไขการจองอพาร์ทเมนต์จะถือว่าเป็นการยกเลิกการจอง และจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก มีข้อยกเว้นบางประการคือหากมีการเพิ่มห้อง/เตียง/เตียงเด็ก/คืนที่เข้าพักจากจำนวนห้องหรือจำนวนคืนที่ยืนยันการจองไว้ 

 

ที่พัก (นอกจากอพาร์ทเม้นท์และวิลล่า) ในระหว่างช่วงระยะเวลาเหตุการณ์พิเศษ 

 • นักท่องเที่ยวจะได้รับการแจ้งให้ทราบ ณ เวลาของการทำการจองว่า การจองใดๆ จะอยู่ในระหว่างระยะเวลาเหตุการณ์พิเศษหรือไม่ ถ้าอยู่ ก็จะมีการใช้ข้อกำหนดที่ได้แสดงไว้ในข้อย่อยนี้ (ตามความเหมาะสม) 
 • คิดค่าธรรมเนียม 100% สำหรับการยกเลิกการจองห้องพักที่ตรงกับวันที่มีงานพิเศษพอดี ส่วนการจองพร้อมกันแต่วันที่เข้าพักไม่ตรงกับวันที่มีงานพิเศษ จะใช้เงื่อนไขการยกเลิกและแก้ไขตามปกติ
 • การแก้ไขวันที่เข้าพักที่จองไว้ตรงกับวันที่มีงานพิเศษจะถือเป็นการยกเลิก และมีการคิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขข้างต้น ยกเว้นบางกรณีคือ เมื่อมีการเพิ่มจำนวนห้อง/ เตียง/เปลเด็ก/หรือจำนวนคืนที่เข้าพักจากการจองเดิมที่ยืนยันแล้ว การเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพักก็ไม่สามารถกระทำได้ในช่วงที่มีงานพิเศษเช่นกัน 
 • เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เมื่อไม่ถูกแทนที่โดยเงื่อนไขพิเศษที่ติดมากับการจองนั้น

 

การจัดเตรียมการท่องเที่ยวนอกเหนือจากที่พักอาศัย:

 • เมื่อมีการใช้เงื่อนไขพิเศษกับการท่องเที่ยวใดๆ ท่านจะได้รับแจ้งเรื่องเงื่อนไขการยกเลิก ในขณะที่ทำการจอง
 • สำหรับทัวร์ที่ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ การคิดค่าธรรมเนียมเมื่อยกเลิกนั้นจะพิจารณาจากช่วง ระหว่างวันที่ได้รับการเตือนการยกเลิกกับวันที่เริ่มใช้บริการ

 

การยกเลิกและการแก้ไขปรับปรุงของการที่ทำเกี่ยวกับรถเช่า

 • เราไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขปรับปรุงให้แก่การจองรถเช่าที่ยืนยันแล้วได้ ถ้าท่านจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจองของท่าน กรุณายกเลิกการจองของท่านที่มีอยู่ในเวลานี้ และจองอีกครั้งตามความต้องการใหม่ของท่าน
 • หากท่านต้องคืนยานพาหนะของท่านก่อนหน้าวันส่งมอบตามที่ได้ยืนยันไว้ จะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับวันที่ไม่ได้ใช้ยานพาหนะนั้น
 • ในที่ซึ่งมีการใช้เงื่อนไขการยกเลิกพิเศษแก่การจองรถเช่า ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องนั้น ณ เวลาของการทำการจอง
 • สำหรับการจองที่ปราศจากเงื่อนไขพิเศษ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่เกี่ยวเนื่องกับช่วงที่มีการเตือนระหว่างการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบถึงการยกเลิกกับวันที่ที่การบริการถึงกำหนดเริ่มต้น:

ช่วงที่มีการเตือน

การเก็บค่าธรรมเนียม

0-24 ชั่วโมง

เก็บค่าธรรมเนียม 100%

เกิน 24 ชั่วโมง

ไม่เก็บค่าธรรมเนียม

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 100% สำหรับบริการรถโดยสารรับส่งทั้งหมด 

 

แพคเก็จ

 • ระบบไม่อนุญาติที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการจองแพคเก็จ  
 • กรณีที่มีการยกเลิกการจองของท่านต้องยกเลิกการจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และหากมีการยกเลิกการจองหลังจากเงื่อนไขเวลาที่กำหนด จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิก 100 % ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเงื่อนไขพิเศษอื่นใดอาจจะมีการแจ้งแยกออกไปในบริการนั้นๆ 
 • สำหรับเงื่อนไขเฉพาะ สำหรับ โรงแรม, การบริการรถรับส่งส่วนตัวและการท่องเที่ยวชมสถานที่ตามความประสงค์ส่วนตัว รถโดยสารรับส่ง ทัวร์นำเที่ยว และตั๋วรถไฟ Rail pass กรุณาดูในส่วนของเงื่อนไขที่กำหนด 
 • เมื่อแพคเก็จใดๆ มีข้อกำหนดเงื่อนไขพิเศษที่ระบุไว้การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะยึดถือตามเงื่อนไขพิเศษที่ถูกระบุไว้แทน

 

7. ข้อมูลสำคัญ

หมายกำหนดการท่องเที่ยวชมเมือง: 

 • ไม่รวมค่าทิป ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักท่องเที่ยว 
 • ค่าใช้จ่ายของเด็กอาจไม่รวมค่าอาหาร และกรณีที่ไม่มีที่นั่งเหลือพอ เด็กต้องนั่งตักผู้ใหญ่
 • ผู้จัดบริการนำเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้หนึ่งผู้ใด งดการเดินทางร่วมกับคณะได้ หากบุคคลผู้นั้นมีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือสร้างความรำคาญแก่ลูกค้าผู้อื่น และไม่สมควรได้รับการบริการต่อไป 
 • ผู้จัดบริการนำเที่ยวไม่อาจรับผิดชอบต่อสัมภาระที่ลูกค้าลืมหรือทำหายในพาหนะที่นำเที่ยว
 • การเดินทางท่องเที่ยวบางครั้งมีบริการรับจากโรงแรมด้วย อย่างไรก็ตาม ลูกค้าต้องยืนยันการจองบริการนี้อีกครั้งภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเริ่มบริการโดยตรงกับทางผู้จัดหาบริการ 
 • เวลารับลูกค้าที่โรงแรม และระยะเวลาในการท่องเที่ยวเป็นเวลาที่ประมาณไว้ ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนได้ตามสภาพการจราจร
 • หากมีบริการรับจากที่พัก ผู้จัดบริการจะรับลูกค้าที่โรงแรมที่ตั้งอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นว่าจะมีบริการรับจากทุกแห่ง 
 • หากผู้จัดบริการไม่สามารถรับลูกค้าจากโรงแรมที่มีการขอเข้ามาได้ อาจแนะนำจุดรับอื่นแทน
 • ผู้ให้บริการนำเที่ยวสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกการนำเที่ยวกะทันหัน หรือโดยไม่แจ้งให้ทราบได้ด้วยเหตุผลใดๆ

 

เมื่อจำเป็นต้องยกเลิกการนำเที่ยว ลูกค้าจะได้รับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งจากทางเลือกเหล่านี้:

(a) ร่วมเดินทางท่องเที่ยวในโปรแกรมที่ต้องการตามเวลาหรือวันอื่นๆ

(b) ร่วมท่องเที่ยวในโปรแกรมอื่น

(c) ขอรับเงินคืนเต็มจำนวนจากเรา เมื่อมีการยกเลิกทัวร์

 

การบริการรถรับส่งส่วนตัวและการท่องเที่ยวชมสถานที่ตามความประสงค์ส่วนตัว: 

 • ไม่รวมค่าพนักงานขนของ และทิปสำหรับพนักงานขนของ
 • สำหรับการบริการในที่ซึ่งนักท่องเที่ยวมีกระเป๋าเดินทางมาด้วย จะเป็นความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวในการที่จะทำให้แน่ใจว่า ยานพาหนะที่มีขนาดใหญ่เพียงพอได้รับการจองไว้ เพื่อที่จะจัดให้เหมาะกับกระเป๋าเดินทางของตน ถ้าผู้เดินทางนำกระเป๋าเดินทางพิเศษที่ไม่สามารถบรรจุเข้าไปในยานพาหนะได้มาด้วย ผู้เดินทางจะจำเป็นที่จะต้องจ่ายชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นในการขนส่งกระเป๋าของตน
 • สำหรับการบริการที่เริ่มต้นที่สนามบิน สถานี หรือท่าเรือ จะเป็นความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวที่จะทำให้แน่ใจว่า ได้คอยคนขับหรือตัวแทนของตนที่จุดนัดพบที่ได้นัดหมายไว้ ตามที่ให้รายละเอียดในใบสำคัญจ่ายของนักเดินทาง
 • หากนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะหาที่ตั้งของคนขับหรือตัวแทนของตนได้ ตอนเริ่มต้นของการบริการซึ่งได้ทำการจองไว้ให้ จะเป็นความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยวในการที่จะโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงไว้ใน “แผ่นข้อมูลพิเศษ (Extra Information Sheet)” ที่ได้จัดไว้ให้แก่นักท่องเที่ยวก่อนกระทำการเตรียมการที่เป็นทางเลือก
 • สำหรับการบริการที่เริ่มต้น ณ สถานที่พัก นักท่องเที่ยวควรที่จะมั่นใจว่า ได้คอยอยู่ที่จุดนัดพบที่ได้นัดหมายไว้ ตามที่แสดงไว้ในใบสำคัญจ่ายของนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 5 นาทีก่อนถึงเวลารับตามที่ได้ยืนยันไว้
 • สำหรับการบริการรับส่งที่ซึ่งได้รวมตัวแทนท้องถิ่นเข้าไว้ในการบริการ ตัวแทนท้องถิ่นจะช่วยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าพักตามความจำเป็น ณ ที่พัก สนามบิน ท่าเรือ หรือสถานีของนักเดินทาง
 • สำหรับการรับส่งที่รวมการบริการของคนขับ คนขับจะไม่ช่วยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก ณ ที่พัก หรือ ณ สนามบิน ท่าเรือ สถานี หากไม่ได้ระบุไว้อย่างเป็นการเฉพาะในรายละเอียดขยาย
 • สำหรับบริการรับส่งที่ซึ่งมีตัวแทนท้องถิ่นอยู่ที่สนามบินเท่านั้น ตัวแทนท้องถิ่นจะเดินทางไปกับนักท่องเที่ยวเพื่อไปพบคนขับทีคอยอยู่ และคนขับจะเป็นผู้ให้บริการต่างๆ ที่อยู่ในส่วนของการจองยานพาหนะ 
 • ช่วงระยะเวลาของการรับส่งทั้งหมดนั้น จะเป็นตัวแทนของระยะเวลาการขับขี่ในเงื่อนไขการขับโดยเฉลี่ย เราไม่รับผิดชอบสำหรับเที่ยวบิน รถไฟ หรือการต่อยานพาหนะโดยสารอื่นๆ ที่พลาดไป หากช่วงระยะเวลาของการบริการเกินไปกว่าที่เราแสดงให้เห็น
 • การเที่ยวชมสถานที่ตามความประสงค์ส่วนตัวกับคนขับและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จะไม่รวมค่าผ่านประตูใดๆ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ในที่ซึ่งนักท่องเที่ยวเรียกร้องต้องการให้มัคคุเทศก์ของตนเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวกับตนด้วย นักท่องเที่ยวก็อาจจะถูกขอให้จ่ายค่าผ่านประตูของมัคคุเทศก์รวมทั้งของตนเองด้วย
 • หากเป็นไปได้ การเที่ยวชมสถานที่ตามความประสงค์ส่วนตัวอาจจะดำเนินการไปพร้อมด้วยคนขับ ผู้ที่จะให้คำอธิบายในระหว่างที่ขับ นักเดินทางควรหมายเหตุด้วยว่า ถึงแม้คนขับสามารถที่จะให้คำอธิบายในระหว่างที่ขับได้ เขาก็อาจไม่สามารถจอดยานพาหนะแล้วเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะแห่งได้ และเขาอาจจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ปฏิบัติงานการท่องเที่ยวด้วยการเดิน เนื่องจากมีกฎข้อบังคับได้ชี้แนะเอาไว้ ดังนั้น ทางเลือกนี้จึงเหมาะสมอย่างที่สุดกับนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการท่องเที่ยวชมเมืองแบบสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้ทั้งหมด
 • การเที่ยวชมสถานที่ตามความประสงค์ส่วนตัว ควรจะดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตของเมือง
 • สำหรับการบริการการเที่ยวชมสถานที่ตามความประสงค์ส่วนตัว นักท่องเที่ยวสามารถคาดหมายว่ามัคคุเทศก์ของตนจะมีความรู้ทั่วไปอย่างดีเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมือง แต่ถ้านักท่องเที่ยวเรียกร้องต้องการคำอธิบายลึกซึ้งเป็นพิเศษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะเจาะจง ก็อาจจะเป็นไปไม่ได้

รถเช่า: 

 • 2morrow Explorer ไม่ใช่ตัวแทนการค้าของบริษัทรถเช่ารายใดเป็นการเฉพาะ ใบสำคัญจ่ายนั้นจะยืนยันว่า เราได้ทำการจองกับบริษัทรถเช่าแล้ว และท่านได้ชำระเงินล่วงหน้าแล้วสำหรับค่าเช่าตามที่แจ้งรายละเอียดไว้ในใบสำคัญจ่าย แต่ใบสำคัญจ่ายนี้ไม่ใช่ข้อตกลงการเช่า เมื่อไปรับยานพาหนะ นักท่องเที่ยวจะได้รับการร้องขอให้ลงนามทำสัญญาที่จัดหาให้โดยบริษัทรถเช่า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับกฎหมายท้องถิ่น
 • กรุณาอ้างอิงถึงเงื่อนไขเฉพาะของผู้จัดหารถเช่าตามที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์ ซึ่งท่านจะได้รับการขอให้รับรองเงื่อนไขนั้นก่อนที่จะทำการจอง เราก็ขอแนะนำด้วยเช่นกันว่าให้ท่านตรวจสอบ “คำแนะนำในการขับขี่” ตามที่แสดงไว้ในหน้าการจองในเว็บไซด์ เงื่อนไขการเช่าที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์นี้จะไม่ละเอียดครบถ้วน เงื่อนไขทั้งหมดของการเช่าจะมีอยู่ในข้อตกลงเช่าของบริษัทรถเช่า

 

ข้อมูลสำคัญในการเดินทางด้วยรถโดยสารรับส่ง  

การเดินทางด้วยรถโดยสารรับส่ง 

 • เมื่อร่วมเดินทางด้วยรถโดยสารรับส่ง ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรโดยสารที่ถูกต้อง หากไม่มีบัตรโดยสารนี้ ผู้ให้บริการจะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารร่วมเดินทางด้วยรถโดยสารรับส่ง 
 • สำหรับการเดินทางจากสนามบิน, สถานีต่างๆ หรือท่าเรือ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบบัตรโดยสารด้วยตัวเอง และปฎิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในการร่วมเดินทางด้วยรถโดยสารรับส่ง  
 • ในการเดินทางด้วยรถโดยสารรับส่งนั้น อนุญาตให้ผู้โดยสารพร้อมกับกระเป๋าเดินทางขนาดกลางหนึ่งใบและกระเป๋าถือหนึ่งใบต่อหนึ่งท่าน หากผู้โดยสารนำสัมภาระมาเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารอาจต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมให้กับผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่งโดยตรง 
 • หากผู้โดยสารไม่สามารถมาขึ้นรถโดยสารรับส่งได้ ณ จุดเริ่มต้นให้บริการ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบในการโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะทำการนัดขึ้นรถโดยสารจากจุดอื่น 
 • สำหรับการเดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ผู้โดยสารจะต้องมาคอยอยู่ที่จุดนัดพบตามที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารล่วงหน้าอย่างน้อย 5 นาทีก่อนเวลาที่ระบุว่ารถโดยสารรับส่งจะมารับ  
 • เมื่อผู้โดยสารให้รายละเอียดในการจองเที่ยวเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมดที่มอบให้กับทางบริษัทมีความถูกต้องสมบูรณ์ 
 • สำหรับการเดินทางที่มีจุดหมายปลายทางที่สนามบิน สถานีต่างๆ หรือท่าเรือ ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบว่ามีเวลาเหลือเพียงพอในที่จะการเดินทางต่อได้ โดยจะต้องมีเวลาเหลือเพียงพอที่สำหรับการเช็คอินและพิธีการศุลกากรต่างๆ  
 • ระยะเวลาของการเดินทางด้วยรถโดยสารรับส่งทั้งหมด เป็นเวลาที่ใช้ในการขับรถในสภาวะปกติ เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการพลาดเที่ยวบิน รถไฟ หรือการเดินทางต่ออื่นๆ หากระยะเวลาของการเดินทางเกินกว่าเวลาที่เราระบุไว้  
 • ผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่ง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้บุคคลใดๆ เดินทางไปกับรถโดยสารรับส่ง หากบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือก่อความรำคาญให้กับผู้โดยสารท่านอื่น และจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
 • ผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่งจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับสัมภาระที่ลืมไว้หรือสูญหายในยานพาหนะของผู้ให้บริการ 
 • เวลาในการรับผู้โดยสารจากโรงแรมและระยะเวลาในการเดินทางด้วยรถโดยสารรับส่งเป็นเวลาโดยประมาณ และอาจขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร 
 • หากทางโรงแรมจัดให้มีบริการรถโดยสารรับส่ง ผู้ให้บริการจะทำการรับส่งจากโรงแรมหลักๆ ในเมืองส่วนใหญ่ โดยไม่ได้รับส่งจากทุกโรงแรม 
 • หากผู้ให้บริการไม่สามารถรับผู้โดยสารจากโรงแรมที่ผู้โดยสารต้องการให้ไปรับ ผู้ให้บริการจะแนะนำจุดรับส่งอื่นให้กับผู้โดยสาร 
 • ผู้ให้บริการรถโดยสารรับส่งขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ โดยมีการแจ้งประกาศให้ล่วงหน้า หรือไม่มีการประกาศแจ้ง ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ 
 • หากมีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทางด้วยรถโดยสารรับส่ง ผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน 
 • ราคาค่าโดยสารยังไม่ได้รวมเงินทิป การให้เงินทิปขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้โดยสาร 
 • ราคาค่าโดยสารไม่รวมค่าพนักงานขนสัมภาระ 
 • หากผู้โดยสารได้ทำการจองการเดินทางเที่ยวกลับไว้ ผู้โดยสารจะต้องยืนยันการเดินทางเที่ยวกลับเมื่อมาถึงเพื่อจองที่นั่งเอาไว้เสมอ เนื่องจากตารางเที่ยวเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ หรืออาจมีการยกเลิก หากการเดินทางตรงกับวันหยุดประจำชาติ

 

ตั๋วรถไฟ Rail Pass: 

 • ตั๋วรถไฟ Rail Pass ออกให้ในรูปของหนังสือเล่มเล็กๆ พร้อมด้วยปกหรือกระเป๋าธนบัตรแบนๆ (Pass Cover) ที่บรรจุเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้ได้กับตั๋วรถไฟ Rail Pass คูปองในหนังสือนี้ พร้อมกันกับ Pass Cover จะประกอบกันขึ้นเป็นเอกสารการท่องเที่ยวชุดเดียวกัน โดยคูปองที่ปราศจากปก และ/หรือปราศจากรอยตราประทับวันที่ และ/หรือรอยพิมพ์ของสำนักงานที่ออก จะเป็นโมฆะ
 • ตั๋วรถไฟ Rail Pass แต่ละใบจะใช้ได้สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ และกับการบริการที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละชนิดของตั๋ว
 • ตั๋วรถไฟ Rail Pass จะเป็นของส่วนตัวอย่างมาก ไม่สามารถจะโอนให้กันได้ และจะใช้ได้โดยการแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารการท่องเที่ยวที่ใช้ได้แทนที่หนังสือเดินทางนั้นเท่านั้น
 • ตั๋วรถไฟ Rail Pass จะต้องถูกทำให้ใช้ได้ โดยสำนักงานตั๋วรถไฟยุโรปก่อนการท่องเที่ยวและภายในระยะ 6 เดือนของตั๋วที่ได้ออกนั้นตามคำแนะนำใน Pass Cover การทำให้ตั๋วใช้ได้บนรถไฟจะทำให้มีค่าธรรมเนียมพิเศษ
 • การท่องเที่ยวจะต้องเสร็จสิ้นภายในช่วงระยะเวลาความใช้ได้ของตั๋วนั้น
 • จำเป็นต้องจองที่นั่งในรถไฟทางไกลทั้งหมด ตั๋วรถไฟ Rail Pass จะไม่รับประกันที่นั่งในรถไฟ หรือการเดินทางทางน้ำในเรือเดินทะเล เว้นเสียแต่การจองที่นั่งได้ถูกทำให้เป็นที่แน่นอนล่วงหน้า กรุณาถามคำถามก่อนการท่องเที่ยวที่สำนักงานออกตั๋ว หรือที่สถานีรถไฟในยุโรป หรือที่สำนักงานบริษัทขนส่งทางเรือ
 • จะไม่รวมค่าธรรมเนียมสำหรับการจองที่นั่ง ที่พักการนอน มื้ออาหาร และบริการพิเศษอื่นๆ บนรถไฟและเรือเดินทะเล จะต้องจ่ายชำระต่างหาก
 • ถ้านักท่องเที่ยวไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางที่ใช้ได้ของตนพร้อมกับตั๋วรถไฟ Rail Pass ของตนได้ พนักงานควบคุมจะมีอำนาจที่จะบังคับเรียกร้องการชำระเงินของตั๋วราคาเต็ม และค่าปรับที่ถูกคิดอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขของบริษัทธุรกิจรถไฟที่เกี่ยวข้อง
 • ตั๋วรถไฟ Rail Pass อาจจะถูกริบ และ/หรือจะถูกบังคับให้รับค่าปรับ ถ้าตั๋วเป็นโมฆะ ได้ถูกดัดแปลงหรือให้สินบนด้วย ถูกปลอมแปลงหรือใช้โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้โดยสารที่ได้กำหนดชื่อไว้ และถ้าตั๋วถูกใช้เกินขอบเขตช่วงระยะเวลาการใช้ได้
 • ทั้ง 2morrow Explorer หรือ บริษัทธุรกิจรถไฟจะไม่รับผิดชอบสำหรับความสูญเสีย อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน ความล่าช้า หรือการพลาดในการเปลี่ยนยานพาหนะโดยสาร ขโมย หรือการสูญหายของกระเป๋าเดินทางที่ไม่ได้ลงทะเบียน
 • 2morrow Explorer เป็นเพียงแค่สื่อกลางของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรถไฟของยุโรปและไม่ยอมรับความรับผิดที่เป็นผลมาจากสัญญาการขนส่ง
 • จะไม่มีการคืนเงินให้ หรือการเปลี่ยนเอาของใหม่ใช้แทนที่เดิมสำหรับความสูญหาย ขโมย หรือตั๋วรถไฟ Rail Pass ที่ใช้ไปเพียงบางส่วน สำหรับการคืนเงินแก่ตั๋วที่ไม่ได้ใช้ กรุณาอ้างอิงถึงเงื่อนไขในปกของตั๋ว
 • ตั๋วรถไฟ Rail Pass จะใช้ได้ในชั้นตามที่แสดงไว้ในตั๋ว สำหรับการเดินทางชั้นที่ 1 ด้วยการใช้ตั๋วชั้นที่ 2 จะต้องมีการจ่ายชำระผลต่างเต็มจำนวนระหว่างค่าโดยสารชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ในแต่ละเส้นทาง ในที่ซึ่งการจ่ายชำระเช่นนี้ได้รับอนุญาตภายในเงื่อนไขของตั๋วนั้น
 • ในที่ซึ่งรถไฟผ่านตลอดประเทศใดๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมถึงโดยตั๋วรถไฟ Rail Pass จะต้องมีการซื้อตั๋วเพิ่มเติม
 • ผู้ถือตั๋วจะต้องกรอกวันที่ที่เลือกของแต่ละวันท่องเที่ยวลงในตั๋วก่อนขึ้นบนรถไฟขบวนแรก/เรือลำแรกของวันนั้นๆ กรุณาอ้างอิงถึงเงื่อนไขในตั๋วรถไฟ Rail Pass สำหรับรายละเอียดที่มากกว่านี้

 

8. การร้องเรียน

คำร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการ ควรได้รับการใส่ใจจากผู้จัดหาบริการในท้องถิ่นโดยเร็วที่สุด ในระหว่างที่ลูกค้ายังอยู่ในระหว่างการใช้บริการ เพื่อคำร้องเรียนนั้นจะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขยังไม่เป็นที่พอใจของท่าน ท่านสามารถแจ้งมาที่เราเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งอีเมล์มาภายใน 1 เดือนนับแต่วันใช้บริการ คำร้องเรียนใดๆ ที่เราได้รับหลังจาก 1 เดือน นับจากวันที่ใช้บริการจะไม่ได้รับการสอบสวน 

 

9. ความรับผิดชอบ

 • แม้เราจะดูแลอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการบรรยายที่เผยแพร่ไปนั้นถูกต้องจริง แต่บริษัทมิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารโรงแรมหรือที่พักประเภทอื่น หรือเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งหลาย บริษัทจึงไม่สามารถรับผิดชอบสำหรับคำบรรยายที่พักหรือบริการนำเที่ยวที่ผิดพลาด หรือถูกละเว้นไปใน www.2morrowexplorer.com เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการจองที่พักของท่านจากที่เดิมไปยังที่อื่น ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากันได้เป็นอย่างน้อย และจะแจ้งท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากที่เกิดขึ้น จะไม่มีการจ่ายเงินทดแทนให้ในกรณีเช่นนี้ หรือมากกว่านั้นคือเราอาจถูกบีบให้ยกเลิกการจองของท่าน ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะคืนเงินเต็มจำนวนในทันที
 • เราไม่อยู่ในข่ายรับผิดเรื่องความบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย ความเสียหายในทรัพย์สิน หรือความสูญเสียอย่างอื่น (โดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกระทำของโรงแรม บริษัทขนส่ง หรือผู้จัดหาให้รายอื่นๆ ที่จัดหาให้ซึ่งการบริการต่างๆ ที่ได้ทำการจองผ่านเรา เว้นเสียแต่ว่าความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเช่นนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากความประมาทเลินเล่อหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของเรา ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม เราจะไม่อยู่ในข่ายรับผิดเรื่องการสูญหายทางอ้อม หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นตามมา ความรับผิดของเราเกี่ยวกับการจองใดๆ จะจำกัดอยู่แต่จำนวนรวมที่ท่านจ่ายให้เราสำหรับการจองเช่นนั้น สิ่งที่กล่าวมาแล้วนี้ จะไม่จำกัดความรับผิดของเราสำหรับความตาย หรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อของเรา
 • เราพยายามอย่างยิ่งที่จะรับรองว่าใบสำคัญจ่าย (Voucher) สินค้าลดราคา สามารถนำมาคืนเงินได้ อย่างไรก็ตาม เราอนุญาตให้ผู้จัดหาบริการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้ได้ หรือยกเลิกไปโดยมิต้องแจ้งได้ทุกเมื่อ กรณีนี้ไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก และเนื่องจากการลดราคามักจะใช้ได้กับสินค้าหรือบริการเท่าที่จะหาได้ จึงไม่สามารถรับประกันได้
 • เราไม่สามารถรับผิดชอบความล้มเหลว หรือล่าช้าในการทำงานในหน้าที่ของเราอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสาเหตุหรือสถานการณ์บางอย่าง ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ความหมายของสถานการณ์ดังกล่าวนี้กล่าวโดยทั่วไปได้ว่าคือ ภัยธรรมชาติ การเป็นปฎิปักษ์ จลาจล การก่อความไม่สงบในหมู่พลเรือน การกระทำของกลุ่มก่อการร้าย การปฎิวัติ การกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ (รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงการปฏิเสธ หรือเพิกถอนใบอนุญาตใดๆ) อัคคีภัย วาตภัย โรคระบาด ฟ้าผ่า ระเบิด เมฆหมอกหรือสภาพอากาศที่ไม่ดี การหยุดชะงักหรือความล้มเหลวในการให้บริการสาธารณะ( รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไฟฟ้า,แก็ส,น้ำ หรือโทรคมนาคม ) การปรับปรุงซ่อมแซมใดใดของที่พัก การประท้วง การปิดกิจการหรือคว่ำบาตร การกีดกันทางการค้า การปิดกั้นการจราจรและขนส่ง

 

10. ข้อตกลงทั่วไป

 • เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนี้ได้เป็นระยะๆ
 • การยกเลิก ข้อตกลงตัวแทนขายปลีกและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงข้อตกลงทั้งหมดของเรา และผลที่ตามมาก็คือ ท่านไม่ได้ทำสัญญากับเราบนพื้นฐานของการแสดงข้อคิดเห็นใดๆ ที่ไม่ได้รวมเข้าไว้ด้วยอย่างแน่ชัดในเอกสารเหล่านี้
 • หากข้อใดของเงื่อนไขที่กระทำขึ้นผิดกฎหมาย หรือไม่มีผลบังคับใช้ จะถือว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจอง แต่จะไม่กระทบกระเทือนไปถึงเงื่อนไขการจองอื่นๆ ที่ถูกต้องและเป็นผลบังคับใช้ได้
 • จะใช้กฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงกับเงื่อนไขเหล่านี้ และเงื่อนไขเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับอำนาจตุลาการพิเศษเฉพาะของศาลแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

 

 

เงื่อนไขการจองเรือสำราญ

 • ราคาค่าล่องเรือสำราญจะคิดต่อท่าน สำหรับห้องพักแบบสองท่านต่อหนึ่งห้อง หรือ Twin Sharing
 • ห้องที่พักได้มากกว่าสองท่านของสายการเดินเรือต่าง ๆ นั้นจะมีจำนวนจำกัด
 • สายการเดินเรือจะไม่ยืนยันราคาจนกว่าจะทำการจองและชำระเงินทั้งหมด หรือชำระมัดจำบางส่วนแล้ว
 • ราคาค่าล่องเรือสำราญบางสายเรือ รวมทั้งเรือแม่น้ำ จะคิดรวมค่าใช้จ่ายแบบ All Inclusive ซึ่งจะรวมบริการทุกอย่างบนเรือฯ รวมทั้งทัวร์ชายฝั่ง จะมีบางอย่างเท่านั้นที่ยังไม่รวมในค่าบริการ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
 • ราคาที่เป็นโปรโมชั่นของสายเรือจะมีระยะเวลาจำกัด และอาจสามารถใช้ได้กับผู้ที่ถือสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเท่านั้นตามที่สายเรือนั้นๆมีกำหนดไว้
 • ราคาค่าล่องเรือสำราญส่วนมากจะไม่มีราคาเด็ก บางสายเรืออาจมีราคาเด็กในบางเส้นทาง
 • การจองเรือสำราญจะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ท่านแจ้งมาให้ล่าสุดก่อนมีการออกเอสาร และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีมีการเสียหายจากกการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง ข้อมูลของผู้เดินทางภายหลังจากได้รับเอกสารแล้วและผู้เดินทางไม่ได้แจ้งให้ทราบ
 • การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง และ/หรือข้อมูลของผู้เดินทาง จะต้องได้รับการพิจารณาและรับทราบจากทางสายการเดินเรือ บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ส่งผ่านข้อมูลให้เท่านั้น
 • ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก จะต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สายการเดินเรืออาจจะปฏิเสธผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีครรภ์มากกว่า 22 อาทิตย์ ไม่ให้เดินทาง เนื่องจากเหตุผลใหนเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
 • ผู้เดินทางจะต้องครวจสอบเอกสารการเดินทางส่วนตัว เช่น อายุการใช้งานของหนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเพียงพอตามที่หลักสากลกำหนดไว้
 • ผู้เดินทางจะต้องดำเนินการเรื่องวีซ่าเข้าประเทศใด ๆ ก็ตาม ที่กำหนดว่าผู้เดินทางคนสัญชาตินั้นๆจะต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าให้เรียบและถูฏต้อง
 • เรือสำราญและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศต่างๆ อาจปฏิเสธไม่ให้ผู้เดินทางที่มีเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบการเดินทางด้วยเรือสำราญสากลลงเรือ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดขอบกรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการล่องเรือฯ ด้วยเหตุเอกสารการเดินทางที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าว โดยไม่มีการชดเชยใดๆ
 • โดยปรกติแล้วสายการเดินเรือจะกำหนดว่าผู้เดินทางจะต้องเดินทางไปถึงท่าเรือและเช็คอินขึ้นเรือไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงก่อนเรือออกเดิน ผู้เดินทางจะต้องเลือกจองสายการบินให้มีเวลาที่เหมาะสมกับการเดินทางไปท่าเรือ และกระบวนการต่างๆที่ท่าเรือ และควรจะต้องเผื่อเวลาไว้พอสมควรในกรณีอาจเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเท่ยวบินล่าช้า เรือสำราญไม่สามารถรอผู้โดยสารที่ไปเช็คอินลงเรือล่าช้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีผู้เดินทางไปไม่ทันเวลาเรือออกเดินทางไม่ว่าจะกรณีไดก็ตาม ผู้เดินทางจะต้องยอมรับกรณีเกิดความเสียหาย และหรือมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยตัวเองกรณีต้องไปลงเรือในท่าเรืออื่นๆถัดไป
 • กรณีดังกล่าวนี้รวมถึงการที่ผู้เดินทางลงไปเที่ยวชมเมืองตามท่าเรือต่างๆตามความสมัครใจของตัวเองและจะต้องกลับมาลงเรือฯให้ทันตามกำหนดการออกเดินทางของเรือสำราญ

 

ราคาค่าแพ็คเกจเรือสำราญ รวม:

 • ค่าห้องพักบนเรือสำราญในเส้นทางที่จอง พร้อมบริกรดูแลห้องพักตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือฯ (Gratuities) * บางสายเรือจะไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในค่าแพ็คเกจ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
 • บริการอาหารและน้ำดื่มระหว่างรับประทานอาหารบนเรือทุกมื้อตลอดระยะเวลาที่พักอยู่บนเรือฯ
 • การเข้าชมการแสดง ร่วมกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ บนเรือตามที่จัดไว้บริการ

 

ราคาค่าแพ็คเกจเรือสำราญ ไม่รวม:

 • ค่าตั๋วเครื่องบินที่เดินทางไปเมืองท่าเริ่มต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆของสายการบิน
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบินและท่าเรือ
 • ค่าทัวร์ชายฝั่ง (Shore Excursion) การสำรองที่นั่งในห้องอาหารพิเศษ (Specialty Restaurants) การสั่งอาหารเพิ่มตามเมนูที่มีราคาแสดงไว้ เครื่องดื่มที่มีแบรนด์ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท การใช้บริการความงามหรือเข้าคอร์สหรือร่วมกิจกรรมพิเศษบนเรือฯ ที่กำหนดว่ามีค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่นค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต การซื้อสินค้าและบริการบนเรือ
 • ค่าประกันภัย และประกันการการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

เงื่อนไขในการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

 • ท่านจะต้องชำระมัดจำในอัตรา ระยะเวลา และเงื่อนไขที่สายเดินเรือกำหนด หากไม่มีการชำระมัดจำดังกล่าวตามกำหนด ระบบของสายเรือเดินจะยกเลิกการจองของท่านโดยอัตโนมัติ
 • ค่ามัดจำนั้นจะไม่สามารถขอคืนได้ในกรณียกเลิก ยกเว้นบางสายเรือที่จะคืนเงินมัดจำให้ตามเงื่อนไขของสายเรือ
 • ค่าแพ็คเกจส่วนที่เหลือจะมีกำหนดให้ชำระในระหว่าง 120 - 75 วันก่อนการเดินทางตามเงื่อนไขของสายเรือ
 • ค่าปรับสำหรับการยกเลิกเป็นไปตามเงื่อนไขของเรือสำราญ หรือแต่ละโปรโมชั่น