2morrow Explorer จะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

เพื่อส่งมอบบริการของ 2morrow Explorer เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจองกับผู้ให้บริการภายนอกผ่านบริการของ 2morrow Explorer ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาภายหลังการจอง หรือส่งจดหมายข่าวหรือแจ้งเตือนที่เลือกรับทางอีเมล์

เพื่อติดต่อคุณ เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณ โดยส่งอีเมล์ยืนยัน แจ้งเตือนข้อมูลตามที่ร้องขอ เช่น จดหมายข่าวหรือการแจ้งเตือนทางอีเมล์ หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องส่งเพื่อนำเสนอบริการของ 2morrow Explorer เช่น รายละเอียดการจองที่คุณดำเนินการไว้บนแพล็ตฟอร์มของ 2morrow Explorer

เราอาจแจ้งให้คุณทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสิ่งใดในบริการของ 2morrow Explorer นโยบายฉบับนี้ หรือการปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการ รวมไปถึงการตอบกลับข้อความที่คุณส่งมาถึงเราผ่านศูนย์ช่วยเหลือ ซึ่งเป็นบริการลูกค้าของเรา หรือบนสื่อสังคมออนไลน์

 

บุคคลที่สามจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับฉัน เมื่อฉันใช้บริการของ 2morrow Explorer หรือไม่

ใช่ เมื่อคุณจองกับตัวแทนท่องเที่ยวซึ่งเป็นบุคคลที่สามจากภายในแพลตฟอร์มของ 2morrow Explorer ตัวแทนดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณส่งไปเพื่อใช้ดำเนินการจองของคุณ ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บุคคลที่สามกำหนดไว้

 

การเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ 2morrow Explorer และเพื่อวัตถุประสงค์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นในสองกรณีต่อไปนี้

(1) เมื่อคุณจองกับตัวแทนท่องเที่ยวที่เป็นบุคคลที่สามจากภายในแพลตฟอร์มของ 2morrow Explorer เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งเพื่อทำการจองให้กับตัวแทนดังกล่าวเพื่อใช้ดำเนินการจองให้กับคุณ และ

(2) เมื่อคุณอนุญาตเราอย่างชัดแจ้ง เช่น ในกรณีที่เราใช้แผนการส่งเสริมการขายร่วมกับหุ้นส่วน และคุณได้อนุญาตให้เราเปิดเผยที่อยู่อีเมล์ของคุณให้กับบริษัทหุ้นส่วนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับอีเมล์ส่งเสริมการขาย

ในกรณีที่คุณซื้อการเดินทางบนแพล็ตฟอร์มการจองของบริการ 2morrow Explorer เราอาจเปิดเผยข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ให้กับสายเรือ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและตรวจจับการฉ้อโกง หรือให้ข้อมูลกับบริษัทภายนอกที่ทำสัญญาให้บริการเหล่านี้ในนามของบริษัทตัวแทนสายเรือ

และเราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล เช่น ชุดข้อมูลที่ไม่มีการระบุตัวตน ซึ่งมีข้อมูลการใช้บริการของ 2morrow Explorer หรือแนวโน้มการท่องเที่ยวที่สำคัญ ให้กับบุคคลที่สามด้วย ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น ธุรกิจโฆษณาของบุคคลที่สามอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลของคุณผ่านคุกกี้ และเครื่องมือติดตามอื่น ๆ ในขณะใช้บริการของ 2morrow Explorer

บุคคลที่สามนั้นอาจดำเนินการอยู่ในหรือนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่ก็ได้ การส่งผ่านข้อมูลจะเป็นไปตามข้อสัญญามาตรฐานที่กรรมาธิการยุโรปอนุมัติ ควบคู่กับมาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด

 

การเปิดเผยข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทในเครือ 2morrow Group

องค์ประกอบต่างๆ ในบริการของ 2morrow Explorer ได้รับการสนับสนุนจาก “กลุ่มบริษัทของ 2morrow Group” ด้วยเหตุนี้ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อใช้ดำเนินการในนามของเรา หากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ เราขอรับประกันว่า เราได้จัดเตรียมข้อตกลงที่สมบูรณ์ที่กำหนดให้กลุ่มบริษัทของ 2morrow Group ในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้นเท่านั้น

 

2morrow Explorer จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของฉันให้ปลอดภัยได้อย่างไร

เราให้ความสำคัญกับการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยอนุญาตเฉพาะพนักงานของ 2morrow Explorer ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อทำตามหน้าที่ และนำเสนอบริการของ 2morrow Explorer ให้กับคุณเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้

แม้เราจะทำอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่มีทางที่จะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณเปิดเผยให้กับเรา โดยคุณต้องรับความเสี่ยงไว้เอง

 

ฉันสามารถเข้าถึงหรือจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของฉันได้อย่างไร

หากคุณสร้างบัญชีกับ 2morrow Explorer แล้ว คุณสามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน และการสมัครรับบริการได้จากการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์แจ้งขอไม่ให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อเราเพื่อระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ คุณยังเลือกที่จะไม่รับอีเมล์ที่ไม่มีความสำคัญได้ อาทิ อีเมล์ด้านการตลาด โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการรับข้อมูลที่ด้านล่างของอีเมล์นั้น

มีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายที่คุณสามารถใช้ควบคุมความเป็นส่วนตัวของคุณบนออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Your Online Choices หรือ Network Advertising Initiative เราขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจคุณสมบัติและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้

 

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ โปรดติดต่อเรา 2morrow Explorer