ขอวีซ่าแต่ละประเทศ ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

ขอวีซ่าแต่ละประเทศ ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

ปกติแล้วค่าธรรมเนียมวีซ่านั้นจะอิงตามสถานทูต โดยจะยังไม่รวมกับค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยื่นวีซ่าสำหรับวีซ่าในบางประเทศ ดังนั้นทางเราจึงได้รวบรวมค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประเภทท่องเที่ยว) พร้อมกับรวมค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยื่นวีซ่ามาให้ทุกท่านได้ทราบค่า

 

1. วีซ่าจีน

โดยปกติทั่วไปจะทำวีซ่าแบบเข้า-ออก 1 ครั้ง แต่ถ้าหากเดินทางด้วยเรือสำราญ จำเป็นต้องทำวีซ่าแบบ เข้า-ออก 2 ครั้งค่ะ

อัตราค่าธรรมเนียม รวมค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า:
- เข้าออก 1 ครั้ง ท่านละประมาณ 1,500 บาท 
- เข้าออก 2 ครั้ง ท่านละประมาณ 2,500 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่าจีน

2. วีซ่าเชงเก้น 

วีซ่าเชงเก้น คือวีซ่าที่ต้องใช้ในการเข้ากลุ่มประเทศในแถบยุโรป รายชื่อประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น มี ออสเตรีย, เบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลต้า, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ลิกเตนไสตน์

อัตราค่าธรรมเนียม รวมค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า:
- ท่านละประมาณ 3,500 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น 

 

3. วีซ่าอเมริกา

คำร้องจะถูกยื่นไปยังสถานทูตโดยตรง ไม่มีการผ่านศูนย์รับยื่นวีซ่าใดๆ

อัตราค่าธรรมเนียม: ท่านละประมาณ 5,500 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา

 4. วีซ่าแคนาดา

การเดินทางโดยเรือสำราญ หากท่องเที่ยวที่ "อลาสก้า" จำเป็นต้องทำวีซ่าอเมริกา และวีซ่าแคนาดาด้วยค่ะ

อัตราค่าธรรมเนียม รวมค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า:
- ท่านละประมาณ 3,400 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่าแคนาดา

 
5. วีซ่าอังกฤษ

อัตราค่าธรรมเนียม รวมค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า:
- ท่านละประมาณ 5,000 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่าอังกฤษ

 

 


6. วีซ่านิวซีแลนด์

อัตราค่าธรรมเนียม รวมค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า:
- ท่านละประมาณ 5,300 บาท


รายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่านิวซีแลนด์

 
7. วีซ่าออสเตรเลีย

อัตราค่าธรรมเนียม รวมค่าบริการของศูนย์รับยื่นวีซ่า:
- ท่านละประมาณ 4,800 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติร่วมเดินทางไปกับ 2morrow Explorer เป็นอย่างสูงค่ะ

ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์

เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริง

นึกถึงเรือสำราญ นึกถึงเรา

ล่องเรือสำราญ เที่ยวสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก

ประสบการณ์แห่งความสุข ของทุกคนในครอบครัว

เดินทางส่วนตัว ทัวร์อิสระได้ทุกวัน..   

 

ค้นหาเส้นทาง และราคา www.2morrowexplorer.com 

Call Center: 061-590-5999    

Line: @2morrow Explorer

E-mail: contact@2morrowexplorer.com

www.facebook.com/2morrowexplorer