ขอวีซ่าจีนแบบละเอียดยิบ ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว

ขอวีซ่าจีนแบบละเอียดยิบ ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์ ให้บริการยื่นวีซ่า

เฉพาะท่านที่ซื้อทัวร์เรือสำราญกับเราเท่านั้น 

ไม่รับยื่นวีซ่าทั่วๆ ไป สำหรับท่านที่เดินทางเอง ขอบคุณมากค่ะ

 

ล่อง 7 เรือสำราญ ทัวร์เอเชียไม่แพง บินใกล้ไม่กี่วัน เที่ยวเซลฟี่ ญี่ปุ่น เกาหลี ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน

 

วิธีการยื่นวีซ่าจีน ณ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

 

สถานที่ยื่นวีซ่า:

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แฟกซ์ 02-207-5988,022075933 Call Center 02-207-5888

วันเปิดทำการ :วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

  1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า V. 2013

  1. หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

  2. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ใบ พร้อมลายเซ็นต์รับรองสำเนา

  3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

  4. ใบจองโรงแรม-ที่พัก

  5. รูปถ่าย 2 นิ้ว ฉากขาว 1 รูป (ติดตรงหน้าแรกของแบบฟอร์ม)

รูปถ่ายต้องเป็นภาพสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก เปิดหู เปิดหน้าผาก เสื้อที่ใส่ต้องไม่ใช่เสื้อแขนกุด ไม่ใช่สีขาว เป็นชุดสุภาพ ไม่อนุญาตชุดข้าราชการ ชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดรับปริญญา และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

 

ตัวอย่างภาพถ่าย 

 

กรณีให้ผู้อื่นยื่นแทน

กรณีให้ผู้อื่นยื่นแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนา บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลายเซนต์รับรองสำเนา

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

การยื่นเอกสาร

ปัจจุบันการยื่นขอวีซ่าจีน ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจะต้องไปยื่นคำร้องที่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งจะมีการให้บริการ 2 แบบ คือ แบบธรรมดา (รับวีซ่าภายใน 4 วันทำการ) และแบบเร่งด่วน (รับวีซ่าภายใน 2 วันทำการ)

โดยจะมีขั้นตอนการยื่นดังนี้

  1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์

          แบบธรรมดา เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

          แบบเร่งด่วน เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.

  1. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารเบื้องต้นและเขียนคิวให้ แล้วไปรอยื่นเอกสารในโซนที่เจ้าหน้าที่บอก

  2. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ที่กำหนด

  3. เมื่อตรวจเอกสารเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว

            - แบบธรรมดา

            การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

            การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท

            - แบบเร่งด่วน

            การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,550 บาท

            การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 3,550 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนจะต้องชำระเป็นเงินสดที่เคาน์เตอร์เท่านั้น โดยจะชำระในวันที่มารับวีซ่า ซึ่งเวลาที่รับชำระเงินและรับเอกสารคืนนั้นจะอยู่ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น.

 

ข้อควรจำ:

1. เคาท์เตอร์ที่ให้บริการรับคำร้องประเภทด่วนพิเศษ (รับเอกสารคืนภายใน 15.30 น.ของวันเดียวกัน) กรุณายื่นแบบฟอร์มคำร้องภายในเวลา 11:00 น.

2. กรุณาหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. ควรที่จะยื่นขอวีซ่าก่อนหน้า 1 เดือน เเต่ไม่ควรยื่นขอล่วงหน้าเกิน 3 เดือนเพราะว่าระยะเวลาวีซ่าจีนนั้นโดยทั่วไปมีระยะเวลาเเค่ 3 เดือน

หากว่าได้ทำเรื่องยื่นขอวีซ่าเร็วเกินไปอาจจะทำให้วีซ่าหมดอายุเร็วก่อนที่คุณจะเดินทางไปยังประเทศจีน

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติร่วมเดินทางไปกับ 2morrow Explorer เป็นอย่างสูงค่ะ

ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์

เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริง

นึกถึงเรือสำราญ นึกถึงเรา

ล่องเรือสำราญ เที่ยวสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก

ประสบการณ์แห่งความสุข ของทุกคนในครอบครัว

เดินทางส่วนตัว ทัวร์อิสระได้ทุกวัน..   

 

ค้นหาเส้นทาง และราคา www.2morrowexplorer.com 

Call Center: 061-590-5999    

Line: @2morrow Explorer

E-mail: contact@2morrowexplorer.com

www.facebook.com/2morrowexplorer