ขอวีซ่าออสเตรเลีย ง่ายกว่าที่คิด

ขอวีซ่าออสเตรเลีย ง่ายกว่าที่คิด

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์ ให้บริการยื่นวีซ่า

เฉพาะท่านที่ซื้อทัวร์เรือสำราญกับเราเท่านั้น 

ไม่รับยื่นวีซ่าทั่วๆ ไป สำหรับท่านที่เดินทางเอง ขอบคุณมากค่ะ

 

ล่อง 7 เรือสำราญ เที่ยวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ทัวร์แดนจิงโจ้ และฝูงแกะ เดินบนธารน้ำแข็งฟินๆ

 

ประเทศออสเตรเลีย (Australia) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองในฝันของใครหลายๆคน มีชื่อเสียงในเรื่องของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น Opera House, Blue Mountain ที่ตั้งของประเทศออสเตรเลีย อยู่ในเขตซีกโลกใต้ มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย รวมไปถึง สังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย แถมผู้คนยังเป็นมิตรอีก ไม่แปลกใจเลยค่ะ ว่าทำไมใครหลายๆ คนก็อยากจะเดินทางไปให้เห็นกับตาว่าจะสวยดั่งคำล่ำลือหรือเปล่า

แต่ก่อนที่เราจะทำให้ความฝันให้เป็นจริง เราต้องมาเริ่มออกจากจุดเริ่มต้น โดยการยื่นขอวีซ่ากันก่อน เดี๋ยวนี้ง่ายค่ะ ไม่ต้องไปถึงสถานทูตออสเตรเลียก็ทำได้ โดยขอผ่านตัวแทน วีเอฟเอส (VFS) ซึ่งเป็นตัวกลางในการส่งเอกสารของเราให้กับสถานทูตออสเตรเลีย 

 

เอกสารยื่นวีซ่าออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?

1. กรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด

4. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป

5. หลักฐานการเงิน แสดงหลักฐานการเงินส่วนบุคคลของผู้เดินทาง (ภาษาอังกฤษ) รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร

6. เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

หนังสือรับรองการทำงาน ระบุ ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันที่เริ่มเข้าทำงาน, อายุการทำงาน, วันที่เริ่มลาหยุดงาน และวันที่จะกลับเข้าทำงาน

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า คัดมาไม่เกิน 3 เดือน 

สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานการณ์เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

7. เอกสารส่วนบุคคล (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบทะเบียนสมรส ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ต้องแปลทะเบียนบ้าน หากชื่อ/นามสกุล ไม่ตรงตามพาสปอร์ต)

8. สำเนาบัตรประชาชน

9. สำเนาทะเบียนบ้าน

10. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์มือถือ

11. สำหรับผู้เดินทางที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้ และประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง

12. สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางลำพัง ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือบิดาและมารดาอนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้องออกโดยอำเภอ หรือกรอกฟอร์ม 1229 และสำเนาสูติบัตร

13. ระยะเวลาในการพิจารณา และดำเนินการอนุมัติวีซ่าประมาณ 10 วันทำการ

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย ประมาณเท่าไหร่?

ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียท่องเที่ยว หรือธุรกิจ 3,800 บาท ค่าดำเนินการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ออสเตรเลีย 883 บาท

 

วีซ่าออสเตรเลีย ยื่นได้ที่ไหน?

กรุงเทพฯ : ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2118 7100 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์    

 

เชียงใหม่ : ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

191 อาคารศิริพานิช ชั้น 6B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ - อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เวลายื่นใบสมัครและเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์: ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลารับผลการพิจารณา ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

 

ตัวอย่างเอกสารต่างๆ

ตัวอย่างจดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 

เขียนเป็น Australia Embassy in Thailand

ตัวอย่างเอกสารกรณียื่นในฐานะเจ้าของกิจการเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังนั่งเตรียมเอกสารวีซ่านะคะ  แล้วอย่าลืมเตรียมตัวเตรียมใจไปให้พร้อม แค่นี้ก็จะยื่นเอกสารผ่านฉลุยแล้วค่า

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติร่วมเดินทางไปกับ 2morrow Explorer เป็นอย่างสูงค่ะ

ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์

เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริง

นึกถึงเรือสำราญ นึกถึงเรา

ล่องเรือสำราญ เที่ยวสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก

ประสบการณ์แห่งความสุข ของทุกคนในครอบครัว

เดินทางส่วนตัว ทัวร์อิสระได้ทุกวัน..   

 

ค้นหาเส้นทาง และราคา www.2morrowexplorer.com 

Call Center: 061-590-5999    

Line: @2morrow Explorer

E-mail: contact@2morrowexplorer.com

www.facebook.com/2morrowexplorer