บริการรถเช่าพร้อมคนขับคนไทยในยุโรป ทัวร์แบบส่วนตัว เที่ยวแบบอิสระ ออกเดินทางได้ทุกวัน

บริการรถเช่าพร้อมคนขับคนไทยในยุโรป ทัวร์แบบส่วนตัว เที่ยวแบบอิสระ ออกเดินทางได้ทุกวัน

บริการรถเช่าในยุโรปพร้อมคนขับ (คนไทย)

Austria - Czech - Germany - France - Italy - Switzerland

การท่องเที่ยวของท่านจะไม่เร่งรีบเหมือนอย่างเคย

เที่ยวแบบอิสระเดินทางได้ทุกวัน

 

บริการรถเช่าพร้อมคนขับคนไทยในยุโรป สำหรับเที่ยวแบบอิสระ เป็นครอบครัว หรือกลุ่มขนาดเล็ก

ราคา 600 – 1,400 ยูโรต่อวัน ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่ท่านเลือก (เฉลี่ยค่าเดินทางเพียงท่านละ 95-140 ยูโรต่อวัน)

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คคิวรถและยืนยันราคา

 

จุดเด่น

 • คนขับคนไทย มีประสบการณ์การขับรถในยุโรป และชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
 • ท่านสามารถกำหนดวันเวลา และเส้นทางการเดินทาง
 • สามารถเดินทางได้หลายประเทศตามที่ท่านต้องการ
 • เราบริการเป็นที่ปรึกษาและช่วยวางแผนการเดินทาง ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ทั่วยุโรป
 • รถที่ให้บริการเป็นรถรุ่นใหม่ กว้างขวาง จุกระเป๋าเดินทางได้ตามจำนวนที่นั่งที่ระบุไว้ และมีที่เหลือให้สำหรับสัมภาระที่ช็อปปิ้ง เหมาะสำหรับการเดินทางแบบส่วนตัว และบริการแขกวีไอพี

 

หมายเหตุ (Switzerland)

 • เฉพาะลูกค้าที่ใช้รถเกิน 7 วัน ถ้าขึ้นเครื่องไปและกลับที่ Zurich บริการส่งสนามบินฟรี (ไม่เกินเที่ยงวัน)

 

รถยนต์ Volkswagen

* บริการในประเทศ Switzerlandและ Germany เท่านั้น*

จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร: 4  จำนวนกระเป๋าเดินทาง: Size 24” x 4 หรือ 32” x 3

ราคารวม:    ค่าเช่ารถ ค่าคนขับ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักและอาหารของคนขับแล้ว

หมายเหตุ:    ราคานี้บริการไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน หากเกิน 9 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 70 ยูโร

 

 

รถยนต์ Ford Kuga

* บริการในประเทศ Switzerland เท่านั้น *

จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร: 4  จำนวนกระเป๋าเดินทาง: Size 24” x 4 หรือ 32” x 3

ราคารวม:    ค่าเช่ารถ ค่าคนขับ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักและอาหารของคนขับแล้ว

หมายเหตุ:    ราคานี้บริการไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน หากเกิน 9 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 70 ยูโร

 

 

รถตู้ Nissan

  *บริการในประเทศ Italy*

     จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร: 6-8       จำนวนกระเป๋าเดินทาง: 8

ราคารวม:    ค่าเช่ารถ ค่าคนขับ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักและอาหารของคนขับแล้ว

หมายเหตุ:    ราคานี้บริการไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน หากเกิน 9 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 90 ยูโร

 

 

 

รถตู้ Renault Trafic (Normal)

     จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร: 6-8         จำนวนกระเป๋าเดินทาง: 8

ราคารวม:    ค่าเช่ารถ ค่าคนขับ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักและอาหารของคนขับแล้ว

หมายเหตุ:         ราคานี้บริการไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน หากเกิน 9 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 80 ยูโร และ 85 ยูโร ในช่วงPeak Season

 

 

รถตู้ Mercedes Benz V-Class

จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร: 6-8    จำนวนกระเป๋าเดินทาง: 8

ราคารวม:    ค่าเช่ารถ ค่าคนขับ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักและอาหารของคนขับแล้ว

หมายเหตุ:         ราคานี้บริการไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน หากเกิน 9 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 90 ยูโร และ 100 ยูโร ในช่วง Peak Season

 

 

รถตู้ Mercedes Benz Sprinter (Normal)

จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : 10    จำนวนกระเป๋าเดินทาง :10

ราคารวม:    ค่าเช่ารถ ค่าคนขับ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักและอาหารของคนขับแล้ว

หมายเหตุ:         ราคานี้บริการไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน หากเกิน 9 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 135 ยูโร

 

 

รถตู้ Renault Trafic (Large)

จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : 12   จำนวนกระเป๋าเดินทาง : 12

ราคารวม:    ค่าเช่ารถ ค่าคนขับ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักและอาหารของคนขับแล้ว

หมายเหตุ:         ราคานี้บริการไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน หากเกิน 9 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 135 ยูโร

 

 

รถ Mercedes Benz Sprinter (Large)

จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร : 11 - 15     จำนวนกระเป๋าเดินทาง : 15

ราคารวม:    ค่าเช่ารถ ค่าคนขับ ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักและอาหารของคนขับแล้ว

หมายเหตุ:         ราคานี้บริการไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวัน หากเกิน 9 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 160 ยูโร

                          

 

Zurich VIP Service: 1 Day Rental and Airport Transfer

 

 

ขั้นตอนการจอง

 • ส่งโปรแกรมการเดินทาง ระบุวันเดินทางไป-กลับ และเที่ยวบิน (ถ้ามี) ระบุประเภทรถที่ต้องการ พร้อมจำนวนผู้เดินทาง ให้เราเช็คคิวรถ และเสนอราคา
 • กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ หากมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • เรามีบริการเขียนโปรแกรมการเดินทาง โดยท่านสามารถระบุเมืองที่อยากไปคร่าวๆ เช่น อยากไปแกรนด์สวิส หรือปารีส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ หรือเยอรมัน ออสเตรีย เพื่อให้เราวางแผนการเดินทางให้ โดยมีค่าบริการเขียนโปรแกรม 2,000บาท

 

เงื่อนไข

 • เช่ารถเพื่อท่องเที่ยวต้องใช้รถไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกัน

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

 • มัดจำ 50% เมื่อท่านตกลงจองรถ ชำระที่เมืองไทย อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกสิกรไทย ณ วันโอน
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 30 วัน ชำระที่เมืองไทย อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกสิกรไทย ณ วันโอน
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7% ในกรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง                                     ปรับ 3,000 บาท
 • ยกเลิกการเดินทาง 30 – 14 วันก่อนการเดินทาง                                          ปรับ   50%
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง หรือลูกค้าไม่ใช้บริการ    ปรับ 100%
 • กรณีเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง      ปรับ 100%

 

Update: April 2019

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติร่วมเดินทางไปกับ 2morrow Explorer เป็นอย่างสูงค่ะ

ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์

เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริง

นึกถึงเรือสำราญ นึกถึงเรา

ล่องเรือสำราญ เที่ยวสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก

ประสบการณ์แห่งความสุข ของทุกคนในครอบครัว

เดินทางส่วนตัว ทัวร์อิสระได้ทุกวัน..   

 

ค้นหาเส้นทาง และราคา www.2morrowexplorer.com 

Call Center: 061-590-5999    

Line: @2morrow Explorer

E-mail: contact@2morrowexplorer.com

www.facebook.com/2morrowexplorer