ล่องเรือสำราญลำใหญ่ และใหม่ที่สุดของโลก Symphony of the Seas

เที่ยวยุโรปตอนใต้ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

11 วัน 8 คืน

 

*** ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ***

 

 

 

 

เดินทางโดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า

เดินทาง 25 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561

บาร์เซโลนา (สเปน) – ปัลมา เดอ มายอร์กา (สเปน) -  โพรวองซ์ (ฝรั่งเศส) – ชิงเคว เทเร (อิตาลี)

โรม (อิตาลี) - เนเปิลส์ (อิตาลี) – บาร์เซโลนา (สเปน)

 

ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลำใหม่ที่สุดของปี 2018

Symphony of the Seas เที่ยวมายอร์ก้าเกาะสวยของสเปน

หมู่บ้านฝรั่งเศสอันงดงามที่โพรว็องซ์ หมู่บ้านทั้ง 5 ริมหน้าผา ชิงเคว เทเร เมืองมรดกโลก

และเที่ยวโรม คาปรี และบลู กร็อตโต้ ถ้ำในทะเลสีน้ำเงินครามแสนสวยที่น้อยคนจะมีโอกาลเข้าชม

 

 

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561    

กรุงเทพฯ – บาร์เซโลนา

20.00 น.                   

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 4 แถว G เคาน์เตอร์สายการบินลุฟท์ฮันซ่า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท 2morrow Explorer คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระ

23.00 น.                   

ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 ใช้เวลาบิน 12 ชั่วโมง

 

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561    

บาร์เซโลนา

06.00 น.                  

ถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต Frankfurt Main แวะเปลี่ยนเครื่อง 1 ชั่วโมง 35 นาที

07.35 น.                   

ออกเดินทางจากสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1124 ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง

09.35 น.                   

ถึงสนามบินนานาชาติ El Prat Barcelona เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางเข้าตัวเมืองบาร์เซโลนา เมืองหลวงของแคว้นคาตาลุนญา (Cataluña) และเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของสเปน 

กลางวัน                    

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ต้อนรับท่านสู่บาร์เซโลนาด้วยการนำชิมอาหารกลางวันเลิศรส หลังอาหารนำชมสวนสาธารณะปาร์ก กูแอล (Park Guell) หนึ่งในผลงานชิ้นเอกจากการสร้างสรรค์ของอันโตนิ กอร์ดี้ (Antoni Gaudi 1853 – 1926) สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ชาวคาตาลันของบาร์เซโลนาในรูปแบบของสวนสาธารณะ ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้าง ตั้งแค่ปี ค.ศ. 1900 นานถึง 14 ปี

 

 

ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ มีประติมากรรมสวยๆ เช่น Mosaic Dragon ที่สร้างขึ้นจากแผ่นกระเบื้องโมเสกนับหลายล้านชิ้น Park Guell ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองลงไปเห็นวิวสวยๆ ของเมืองไปจนถึงขอบชายฝั่งทะเล ชมน้ำพุ Font Magica ที่เปิดใช้งาน มาตั้งแต่ปี 1929 กระทั่งปัจจุบัน ด้วยผลงานการออกแบบของ Carles Buigas โดยในช่วงค่ำคืนจะมีการแสดงโชว์การเคลื่อนไหวของน้ำพุประกอบแสงสีและดนตรีแจ๊ส ทิวทัศน์รอบๆ สวยงาม ทั้งอาคารด้านหลังคือพระราชวังหลวง (Palau Nacional) ที่ประดับด้วยแสงไฟสีทอง

 

จากนั้นนำท่านชม Casa Batlo ผลงานการออกแบบของ Gaudi เช่นกัน บ้านรูปทรงแปลกตาแห่งนี้เป็นของตระกูลบัตโล่ หรือ Casa Batlo ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 1877 จากนั้น เจ้าของบ้านจึงได้ให้ Gaudi เข้ามาปรับปรุงและออกแบบตัวบ้านให้ใหม่ จนกลายเป็นบ้านรูปร่างดังที่เห็นในปัจจุบัน สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือส่วนของหลังคาบ้านที่ออกแบบให้ดูคล้ายกับหลังของมังกร หลังของมังกรจะมีท่อนแหลมเปรียบเป็นดาบของเซนต์ จอร์จ นักบุญผู้พิทักษ์ของเมืองบาร์เซโลนา หลังจากนั้นอิสระให้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยบนถนนสายช้อปปิ้ง  

 

 

ค่ำ                              

อาหารค่ำแบบบริการตัวเอง (ไม่รวมในค่าทัวร์)

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Renaissance Barcelona หรือเทียบเท่า

 

วันเอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561    

บาร์เซโลนา – เรือ Symphony of the Seas

เช้า                             

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาเช้านำชมและถ่ายรูปกับซากราดา ฟามีเลีย (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca เป็นผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายของกอร์ดี้ และถือว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา งานชิ้นนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครที่เรียกว่าอาร์ต นูโว ซึ่งได้แนวความคิดมาจากธรรมชาติ และไม่มีอะไรเป็นเส้นตรง สีสันอันเรียบนิ่งให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลาย ก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 และยังสร้างไม่เสร็จ ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังคงดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 มหาวิหารรูปทรงแปลกตาแห่งนี้คือสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนบาร์เซโลนาให้ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือน อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้  จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือบาร์เซโลนา

 

 

12.00 น.                   

เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Symphony of the Seas  

Symphony of the Seas เรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดและใหม่ที่สุดของปี 2018 จาก Royal Caribbean International บริษัทเดินเรือสัญชาติอเมริกันที่พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2018 มีระวางขับน้ำถึง 230,000 ตัน สูง 18 ชั้น สามารถจุผู้โดยสารได้สูงสุดถึง 6,870 คน มีความยาวมากกว่าความสูงของหอไอเฟล (1,063 ฟุต) โดยมีความยาวที่ 1,188 ฟุต และใช้งบประมาณในการสร้างสูงถึง 1.35 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ

 

 

 

 

Symphony of the Seas จะดึงดูดผู้โดยสารทุเพศทุกวัย โดยเฉพาะเป็นครอบครัว เนื่องจากมีกิจกรรมหลากหลายไว้บริการอย่างมากมาย ที่เด่นๆ อาทิเช่น

 • กิจกรรมUltimate Abyss สไลเดอร์ที่มีความยาว 216 ฟุต สูง 10 ชั้น สไลด์จากชั้น 16 ลงมาถึงชั้น 6 เป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด
 • FLOWRIDER® มีความยาว 40 ฟุต สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเล่นเซิร์ฟบอร์ดโต้คลื่น บนเรือนี้มีบริการถึงสองชุด 
 • กิจกรรมเพื่อความบันเทิงหลายรูปแบบทั้งห้อง The Royal Theater ที่มีการแสดงประจำทุกคืนหมุนเวียนไม่ซ้ำกัน ลานสเก็ตน้ำแข็งที่นอกจากจะมีโชว์ทุกคืน คุณยังสามารถลงไปเล่นได้อย่างสนุกสนานในตอนกลางวัน โรงภาพยนตร์ ลานแสดงกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ สลับหมุนเวียนกันไป บาร์ ห้องคาราโอเกะ และบาร์หุ่นยนต์ Bionic Bar

 

 

 • โซน Boardwalk ทางด้านท้ายลำเรือชั้น 6 มีร้านอาหาร ร้านนั่งทานนั่งดื่มแบบชิลๆ เช่น Boardwalk Dog House, Carousel, Arcade, Sabor Bar, Johnny Rockets และที่สำคัญทางด้านท้ายเรือก็ยังมี Aqua Theater เป็นลานแสดงสุดตระการตาที่มีสระน้ำระบบ Hydraulic-Floored Pool เป็นองค์ประกอบใหญ่เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจอยู่ในทุกโชว์ที่ท่านไม่ควรพลาด

 


 

 • The Royal Promenade ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเรือ ชั้น 5 เป็นถนนสายช็อปปิ้งที่มีสินค้าปลอดภาษี และของที่ระลึก ของฝาก ให้คุณเลือกซื้อหลายร้าน มีร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย ถนนสายนี้มีความยาวจากด้านหัวเรือไปจนถึงสุดปลายอีกด้านหนึ่งของเรือ ทั้งยังมี Cafe Promenade ที่ท่านสามารถรับประทานอาหารได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

 

 • ภายในเรือลำนี้ประกอบไปด้วยภัตตาคารหรูกว่า16 แห่ง เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความชอบ แบบไม่เบื่อกันเลยทีเดียว
 • บริเวณกลางลำเรือที่ชั้น 8 จัดเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่จำลองมาจาก Central Park ในเมืองนิวยอร์ก  มีพืชพรรณนานาชนิดเรียงรายอยู่มากกว่า 12,000 ต้น เป็นมุมพักผ่อนกลางมหาสมุทรที่แสนร่มรื่น

 

 

หลังจากเช็คอินขึ้นเรือเรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำให้ท่านเดินสำรวจตัวเรือสำราญ ในส่วนของห้องอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวก สันทนาการ และส่วนบริการต่างๆ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา และก่อนที่เรือจะออกเดินทาง จะมีการซ้อมและฟังบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมการในกรณีฉุกเฉินตามหลักสากลที่เรียกว่า Muster Drill โดยจะมีประกาศให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้บนบัตรขึ้นเรือของท่าน

 

18.00 น.                   

เรือสำราญ Symphony of the Seas ออกจากท่าเรือเมืองบาร์เซโลนา มุ่งหน้าออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ค่ำ                             

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room ของเรือสำราญ

หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เชิญท่านชมการแสดงในห้อง The Royal Theater ที่คัดเลือกการแสดงสนุกสนานน่าประทับใจแบบไม่ซ้ำกันสักคืนตลอดการเดินทาง เช่นการแสดงดนตรีร่วมสมัย Dancing Show, Comedy Show และมายากล จากนั้นท่านอาจเลือกพักผ่อนในห้องพักส่วนตัว หรือเลือกใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่บนเรือได้ตามอัธยาศัย

 

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561  

ปัลมา เดอ มายอร์กา (สเปน)

เช้า                             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Windjammer Marketplace (International Buffet) บนเรือ

08.00 น.                     

เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา ประเทศสเปน

นำท่านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่งหมู่เกาะมายอร์กาแสนสวยในประเทศสเปนในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูงสำหรับการท่องเที่ยวในวันหยุด นำท่านชมถ้ำแดรค (Drach Cave) หรือ Dragon Cave ถ้ำมังกรแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของมายอร์ก้า ถ้ำใต้ดินแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในถ้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างหินงอกหินย้อยคลายเกล็ดมังกร และทะเลสาบใต้ดินสีเขียวดังมรกต

 

 

กลางวัน                    

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                         

นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu Cathedral of Palma) สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอน ในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลนา นำท่านเข้าชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ที่ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่น และเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่เรือ

 

 

16.00 น.                 

เรือออกเดินทางจากท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา

ค่ำ                          

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room (Set Menu) บนเรือ

หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือสำราญนำเสนอไว้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ จิบเครื่องดื่มสุดโปรด ณ บาร์ต่างๆ

 

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561  

โพรว็องซ์ (มาร์กเซย์ / ฝรั่งเศส)

เช้า                           

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Windjammer Marketplace (International Buffet) บนเรือ

09.00 น.                 

เรือจอดเทียบท่าเมืองมาร์กเซย์ ประเทศฝรั่งเศส

โพรวองซ์ (Provence) เมืองชนบทแสนสวยของฝรั่งเศส ที่ยังคงความงามในแบบดั้งเดิมในบรรยากาศท้องทุ่งหมู่บ้านน้อยใหญ่เรียงรายไปตามเนินเขาต่างระดับ วิถีชีวิตผู้คนเรียบง่าย กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาสัมผัส

 

 

นำท่านเดินทางสู่เมือง เอ็กซอง โพรวองส์ (Aix-en-Provence) เมืองศูนย์กลางทางด้านการศึกษาทางตอนใต้ ของฝรั่งเศส ที่สวยงามและโรแมนติค เที่ยวชม “กู มิราโบว์” (Cours Mirabeau) ย่านการค้าใจกลางเมืองที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนและร้านค้าต่างๆ มากมาย อิสระเดินเล่นพักผ่อนและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 

 

เที่ยง                            

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                           

เดินทางกลับ เมืองมาร์กเซย์ นำท่านเที่ยวชม มหาวิหารน็อร์ท-ดาม เดอ ลาการ์ด (Notre Dame Del La Garde) อันเป็นที่สักการะของชาวมาร์เซย์และชาวเรือมายาวนาน  เนื่องจากมหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา จึงทำให้สามารถมองลงมาเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม จากนั้นผ่านชมย่านท่าเรือเก่า Vieux Port โบสถ์ แซนต์ ชอง (Saint-Jean) โบสถ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ศตวรรษที่  5 สะพานเชื่อมสู่ ‘คัตเตดราล ลา มาชอร์’ (Cathedral de la Major) โบสถ์ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากหิน จากนั้นชมย่านชุมชนเก่าแก่ของมาร์เซย์  Le Panier, La Vieille Charite และด้านหน้าพระราชวัง Palais Longchamp จนได้เวลากลับสู่เรือ

18.00 น.                     

เรือออกเดินทางจากท่าเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ประเทศอิตาลี

 

 

ค่ำ                              

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room (Set Menu) บนเรือ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือสำราญนำเสนอไว้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื่องดื่มสุดโปรด ณ บาร์ต่างๆ หรือเสี่ยงโชคภายในคาสิโนบนเรือ

 

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  

ซิงเก้ ตอร์เร่ (ลา สเปเซีย / อิตาลี)

เช้า                             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Windjammer Marketplace (International Buffet) บนเรือ

08.30 น.                     

เดินทางถึงท่าเรือ La Spezia ประเทศอิตาลี

ลา สปาเซีย เมืองชายทะเลเล็กๆ ที่น่ารักในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัว และปิซ่าบนทะเลลิกูเรีย และเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและการทหารในอดีต

หลังอาหารเช้า นำท่านเที่ยวชม Cinque Terre หรือหมู่บ้านริมผาทั้งห้า จากหมู่บ้านชาวประมงชนบทที่เรียบง่ายสวยงาม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ห้าหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือทะเล เนื่องจากเป็นเขตที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้ พื้นที่บริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นทะเล หาดทราย ฯลฯ ล้วนมีความอุดมสมบูรณ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก้

 

 

เที่ยง                          

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย                           

ชมหมู่บ้านริมผา ประกอบด้วยหมู่บ้านเล็กๆ 5 แห่ง ได้แก่ มอนเตเรสโซ อัล มาเร Monterosso al Mare เวอร์นัสซา Vernazza คอร์นิเลีย Corniglia มานาโรลา Manarola และริโอมัจจอร์เร Riomaggiore กว่าทั้งหมดนี้จะถูกสร้างขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ใช้เป็นเวลาหลายศตวรรษ เพราะต้องคอยระวังหน้าผาที่ทั้งขรุขระและสูงชัน การเดินทางไปชมมีแค่ทางเรือและทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านเท่านั้น จะไม่สามารถขับรถเข้าไปได้ นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านสวยได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เรือ Symphony of the Seas

ค่ำ                             

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room (Set Menu) บนเรือ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือนำเสนอ

ไว้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื่องดื่มสุดโปรด ณ บาร์ต่างๆ หรือเสี่ยงโชคภายในคาสิโนบนเรือ

 

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

โรม (ชิวิตาเวคเกีย / อิตาลี)

เช้า                            

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Windjammer Marketplace (International Buffet) บนเรือ

07.00 น.                   

เดินทางถึงท่าเรือซิวิตาเวคเกีย

ซิวิตาเวคเกีย เมืองท่าสำคัญของอิตาลีตอนกลาง ประตูสู่กรุงโรม อยู่ห่างจากเมืองหลวงโรม 80 กิโลเมตร หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่กรุงโรม เข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เป็นมหาวิหารที่มีความยิ่งใหญ่งดงามตระการตาที่สุดในโลก ภายในมหาวิหารชมภาพวาดและรูปสลักหินอ่อนนักบุญต่างๆ โดยเฉพาะ ‘ปิเอต้า’ รูปสลักหินอ่อนผลงานของศิลปินเอกไมเคิล แองเจโล และขอพรจากรูปบรอนซ์หล่อของท่านนักบุญปีเตอร์ และแท่นเคารพอดีตพระสันตะปาปา

 

 

เที่ยง                          

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         

นำท่านเยี่ยมชมอาณาจักรโรมันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,700 ปี ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 กษัตริย์องค์แรกที่รวบรวมนครรัฐทั้งหลายในคาบสมุทรอิตาลีให้เป็นหนึ่งเดียว แวะชมด้านนอก โคลอสเซียม สนามกีฬาที่จัดประลองของนักสู้กลาดิเอเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโรม ประตูชัยคอนสแตนติน และ แม็กซิมัส สนามประลองม้าศึก (โรมันฟอรั่ม ศูนย์กลางการปกครองและการค้าขายในยุคจักรวรรดิ์โรมันก็อยู่ไม่ไกล) นำชม น้ำพุเทรวี่ ชมศิลปะการตกแต่งฐานน้ำพุในแบบบาร็อคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เชิญโยนเหรียญเสี่ยงทายที่น้ำพุเทรวี่ เพื่อที่จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง และย่านบันไดสเปน แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเรือสำราญ

 

 

ค่ำ                            

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room (Set Menu) บนเรือ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือสำราญนำเสนอไว้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื่องดื่มสุดโปรด ณ บาร์หรือเลาจน์ต่าง ๆ หรือเสี่ยงโชคภายในคาสิโนบนเรือ

20.00 น.                 

เรือออกเดินทางจากซิวิตาเวคเกีย ช่วงค่ำดื่มด่ำที่บาร์ พร้อมชมโชว์การแสดงบนเรือสำราญอย่างอิสระ

 

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561  

คาปรี (เนเปิลส์ / อิตาลี)

เช้า                             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Windjammer Marketplace (International Buffet) บนเรือ

07.00 น.                   

เรือเทียบท่าที่เมืองเนเปิลส์ ประเทศอิตาลี เนเปิลส์ หรือนาโปลี เมืองหลวงแห่งแคว้นแคมปาเนีย เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดทางตอนใต้ของประเทศ บริเวณใกล้เคียงเป็นเมืองตากอากาศที่สวยงาม เช่นเกาะคาปรี กับถ้ำบลูกร็อตโต้ เมืองซอเรนโต้ ชายหาด อมาลฟี่ และโพซิตาโน รวมทั้งร่องรอยโบราณเมืองปอมเปอี และวิวของภูเขาไฟวิสุเวียสที่ตั้งเป็นฉากหลังของเมือง 

หลังอาหารเช้า นำท่านสู่เกาะคาปรี (Capri) เป็นเกาะที่มีท่าเรืออยู่ไม่ไกลจากท่าเรือ ชมถ้ำบลูกร็อตโต้ (Blue Grotto) ซึ่งน้ำทะเลในถ้าจะเป็นสีฟ้าประกายเหมือนไฟนีออนที่ติดอยู่ใต้ทะเลสวยงามมาก

 

 

หมายเหตุ การชมถ้ำจะต้องนั่งเรือเล็กลอดอุโมงค์เข้าไปในถ้ำ และไปในสภาพอากาศและกระแสน้ำที่เหมาะสม หากสภาพอากาศและกระแสน้ำไม่อำนวยเจ้าหน้าที่จะไม่เปิดให้เข้าชม ทางทัวร์จะพิจารณาหาทัวร์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันให้ทดแทน

 

เที่ยง                           

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย                             

นำท่านเยี่ยมชมเมืองเนเปิลส์ หรือนาโปลี เมืองหลวงของแคว้นกัมปาเนีย เป็นเมืองท่าของอิตาลีและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอิตาลี ตั้งอยู่ติดกับอ่าวเนเปิลส์ กึ่งกลางระหว่าภูเขาไฟวิสุเวียสและกัมปีเฟลเกรย์ เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นเมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี สถาปัตยกรรม และการทำอาหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1995

 

นำท่านชมจตุรัสเพิลบิสซิโต (Piazza del Plebiscito) หนึ่งในจตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยเหล่าอาคารสถานที่ที่มีความสำคัญของเมือง นำท่านเข้าชมพระบรมมหาราชวังแห่งเมืองเนเปิลส์ (Royal Palace of Naples) เป็น 1 ใน 4 ของที่พำนักของกษัตริย์แห่งราชวงศ์บูร์บง หนึ่งในราชวงศ์ที่สำคัญที่สุดในทวีปยุโรป (***หากราชวังปิดไม่ให้เข้าชม ทางทัวร์จะจัดหาโปรแกรมอื่นที่เหมาะสมให้แทน) อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเก็บภาพความน่าประทับใจของงานสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมายที่ยังคงสะท้อนความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันในอดีตได้อย่างดีเยี่ยม จนถึงเวลานัดหมายนำท่านกลับสู่เรือสำราญ

 

 

ค่ำ                               

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room (Set Menu) บนเรือ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือสำราญนำเสนอไว้ อาทิ ชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงเต็มรูปแบบ ณ ห้องเธียเตอร์ หรือจิบเครื่องดื่มสุดโปรด ณ บาร์ต่างๆ หรือเสี่ยงโชคภายในคาสิโนบนเรือ

 

20.00 น.                     

เรือออกเดินทางจากเมืองท่าเนเปิลส์

 

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561  

ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

วันนี้เรือ Symphony of the Seas จะล่องไปตามมหาสมุทรทั้งวัน เปิดโอกาสให้ท่านได้สนุกสนานกับส่วนบริการต่างๆ ของเรือได้อย่างเต็มที่ท่านสามารถเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ เดินเล่นชมวิวเพลินๆ ที่ชั้นดาดฟ้าเรือ สนุกสนานกับสวนน้ำ ช็อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ร่วมสนุกกับกิจกรรมและสันทนาการอื่นๆ ที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

 

PUBLIC ROOMS:                  

 • บาร์และเลาจน์หลากหลายธีม

 

 

ENTERTAINMENT:

 • กลางวันเพลิดเพลินกับวิวพาโนราม่า 270 องศา โรงละครหลากมิติ วีดีโอวอลล์ โชว์กายกรรม ละครเพลง และอีกมากมายที่ห้องสันทนาการ TWO’70
 • รอบค่ำชมการแสดงโชว์ แสง สี เสียง ตระการตา เต็มรูปแบบสไตล์บอร์ดเวย์ทุกคืนที่ห้อง The Royal Theater
 • เพลิดเพลินกับการเล่น Ice –Skating ในเวลากลางวัน และชม Ice-Skating Show
 • สนุกสนานเสี่ยงโชคที่ Casino Royal หรือห้องเล่นเกมต่างๆ

 

 

SPORTS & ACTIVITIES: SPA & WELLNESS:

 • สปอร์ทคอร์ทต่าง ๆ ฟิตเนส ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ซาลอน โยคะ

 

 

 • เล่นปีนหน้าผาจำลอง (Rock Climbing Wall) และ FLOWRIDER® สนาม Water Surf จำลอง

 

 

SHOPPING:                             

 • ที่ The Royal Promenade ร้านค้าปลอดภาษีแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลาย ทั้งจิลเวลรี่ น้ำหอม เสื้อผ้า และห้องสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Cartier, Bvlgari, Hublot, Kiehl’s สินค้าที่ระลึก และอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

SPECIALS:                              

 • ชมขบวนพาเหรด และการแสดงประกอบตนตรีของตัวการ์ตูนจากค่าย DreamWorks
 • ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับจากทีมกัปตันและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเรือ (วันที่จัด เวลา และสถานที่ที่จัดงานจะประกาศให้ทราบบนเรือ)

 

 

SEAPLEX ห้องสำหรับคอเกมส์โดยเฉพาะ

BUMPER CARS ให้ท่านได้เล่นขับรถบั๊มอย่างอิสระ

ARCADE ห้องสำหรับสันทนาการ

 

ช่วงค่ำดื่มด่ำที่บาร์ พร้อมชมโชว์การแสดงบนเรือสำราญอย่างอิสระ และวันนี้ท่านไม่ควรพลาด Farewell จากทีมนักแสดงในห้องโชว์ หรือบรรดาเหล่าบริการในห้องอาหาร ขอแนะนำให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางให้เรียบร้อยภายในคืนนี้

 

บนเรือมีบริการอาหารมื้อหลักและอาหารว่างตลอดทั้งวัน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Windjammer
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Windjammer
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room

 

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561  

บาร์เซโลนา (สเปน) – เดินทางกลับ

05.00 น.                   

เรือสำราญ Symphony of the Seas เดินทางกลับมาถึงท่าเรือเมืองบาร์เซโลนา

เช้า                             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Windjammer Marketplace (International Buffet) บนเรือ

08.00 น.                   

อำลาเรือสำราญ Symphony of the Seas หลังจากรับกระเป๋าและสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่ La Ramblas ถนนคนเดิน เป็นย่านช้อปปิ้งที่ร่มรื่นและมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย บนถนนสายน่ารักที่ทอดยาวไปจนถึงริมอ่าว

 

 

เที่ยง                           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นระดับมิชลิน

บ่าย                            

หลังรับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ Mercat de la Boqueria ตลาดสดของเมืองบาร์เซโลนาที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดของเมือง และเก่าแก่เป็นอันดับ 1 ของโลกตั้งแต่ปี 2012 เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับเมือง ด้วยสินค้าที่มีหลากหลายทั้งของสด อย่างอาหารทะเล เนื้อสัตว์ ขาหมูรมควัน และผลไม้ รวมทั้งขนมนานาชนิด เป็นโอกาสดีที่จะหาของที่ระลึกของฝากก่อนกลับ

 

 

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน El Prat Barcelona เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

16.50 น.                   

ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยสารการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1135 ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 10 นาที

19.00 น.                    

เดินทางถึงสนามบินสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต แวะเปลี่ยนเครื่อง 3 ชั่วโมง

22.00 น.                    

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 772 ใช้เวลาบิน 11 ชั่วโมง 30 นาที บนเครื่องมีอาหารบริการ

 

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561  

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

14.10 น.                   

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

*** รายการท่องเที่ยวเมืองบาร์เซโลนา หรือเมืองชายฝั่ง อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้โดยยึดถือตามสถาณการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ***

 

อัตราค่าบริการ พักห้องแบบมีระเบียง  

 • ผู้โดยสารท่านที่ 1 / ท่านที่ 2  ราคาท่านละ 189,900 บาท

 • ผู้โดยสารท่านที่สาม ผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป  ราคาท่านละ 159,900 บาท

 • พักเดี่ยวชำระเพิ่ม  ท่านละ 66,000 บาท

 • ตั๋วชั้นธุรกิจเพิ่มเงินประมาณ  ท่านละ 122,000 บาท

  (ขอสงวนสิทธิ์เช็คราคาตามจริง ณ วันที่ทำการจอง) 

หมายเหตุ

* อัตราค่าบริการดังกล่าวต้องเดินทางไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หากไม่ถึงตามจำนวน จะมีการแจ้งให้ผู้จองทัวร์ทราบล่วงหน้า และหากท่านตกลงเดินทางโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็จะเป็นการตัดสินใจของผู้จองทัวร์

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจองผู้เดินทางที่อายุต่ำกว่า 2 ปี

 

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับโดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า ตั๋วกรุ๊ปชั้นประหยัด ตามที่ระบุ รวมภาษีน้ำมัน
 • ค่าเรือสำราญ Symphony of the Seas ห้องพักแบบมีระเบียง (Superior Ocean View with Balcony) ทั้งหมด 7 คืน พร้อมอาหารทุกมื้อ กิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญ (มีบางกิจกรรมที่ท่านจะต้องชำระเงินเพิ่มหากใช้บริการ ตามที่ระบุในเอกสารของเรือสำราญ)
 • ค่าภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบเข้าออกสองครั้ง
 • ค่าโรงแรมที่เมืองบาร์เซโลนา ตามระบุในรายการ
 • ทัวร์เมืองบาร์เซโลนา และเมืองท่าทุกเมืองตามที่ระบุในรายการ ที่จัดเป็นทัวร์ส่วนตัวพร้อมไกด์ ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์)
 • เจ้าหน้าที่ (หัวหน้าทัวร์คนไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

 

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากมีการออกตั๋วแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (ปกติ 25 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากที่ทางเรือจัดไว้ให้ และค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากเมนู

ที่จัดไว้ในภัตตาคารท้องถิ่น

 • เครื่องดื่มที่สั่งที่เครื่องเล่น Bionic Bar
 • การใช้บริการสปา และห้องเสริมความงาม
 • เข้าเล่นเกมส์ คาสิโน ซื้อสินค้าและบริการพิเศษ ค่าซักรีดบนเรือ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

งวดที่ 1 :                    ชำระมัดจำท่านละ 40,000 บาท เมื่อทำการสำรองที่นั่ง สำรองที่นั่ง (ผู้เดินทางพักเดี่ยว) ท่านละ 50,000 บาท

งวดที่ 2 :                    ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561

 

เงื่อนไขค่าปรับกรณียกเลิก

* ยกเลิกก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2561   ไม่มีค่าใช้จ่าย

* ยกเลิกวันที่ 29 มีนาคม – 11 เมษายน 2561   เก็บค่ามัดจำทั้งหมด

* ยกเลิกวันที่ 12 – 26 เมษายน 2561   เก็บ 50% ของราคาทัวร์* ยกเลิกวันที่ 27 เมษายน 2561 หรือหลังจากนั้น   เก็บเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์ จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงาน และจะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • กรณีท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลของการตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบินอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีสิ่งของส่วนตัวสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งไปแล้วนั้น เป็นการชำระค่าบริการในแบบเหมาขาด ดังนั้นหากท่านมีเหตุเฉพาะหน้าที่เป็นกรณีส่วนตัวใดๆ ที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะได้ตามที่รายการระบุไว้ หรือกรณีท่านตัดสินใจไม่เดินทางเอง บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าบริการให้ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ สลับรายการทัวร์ หรือเปลี่ยนแปลงเวลาทัวร์ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะต้องยึดถือตามความสำคัญของเหตุการณ์เฉพาะหน้า และความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว โดยปรกติแล้ว ทางสถานทูตเมื่อเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว จะไม่คืนให้ในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านยืนยันจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา

 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (สำหรับในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส พร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 25 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศสเปน

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ)

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

 

(การเตรียมเอกสารเป็นข้อบังคับที่เข้มงวดของสถานทูต กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ)

 

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนสมรส
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
 7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
 • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
 • กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
 • ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตของพ่อ และแม่ (หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพ่อ และแม่)
 1. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**

 

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)

โดย ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง

 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
 • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ
 1. หลักฐานการเงิน (สำคัญมาก เพราะสถานทูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)

9.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น**

 • เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)

 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2560 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2560 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานทูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จำนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2560  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง

 

เนื่องจากสถานทูตได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินของผู้สมัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผู้สมัครทุกคนที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นคำร้องวีซ่า พร้อมกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

 

ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
 • กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
  • เขียนจดหมาย แสดงสถานะเป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
  • กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
 • กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน
 • กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย