Friends and Family! ... Let’s Have Fun Together

กับเรือสำราญ Disney Magic

เที่ยวกันยกแก็งค์ สนุกยกกำลังสิบ

รายการทัวร์ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เที่ยวยุโรป 9 วัน 6 คืน

 

*** ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ ***

 

เดินทาง 15 – 23 กรกฎาคม 2561

ครั้งแรก! กับการจัดกรุ๊ปล่องเรือดิสนีย์ พร้อมมัคคุเทศน์ผู้เชี่ยวชาญ!

  

เรือสำราญที่จะพาคุณล่องไปพบกับความสนุกสุดหรรษา

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม การแสดง เพลิดเพลินตระการตาไปกับเหล่าขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนจากโลกของดิสนีย์

พร้อมเที่ยวชม ซากราด้า ฟามิเลีย และศิลปะระดับโลกของอันโตนีโอ เกาดีที่บาร์เซโลนา (สเปน)

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่ คานน์ (ฝรั่งเศส) มหาวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ และหอเอนปิซ่า

วิหารเซนต์ ปีเตอร์ โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี และบันไดสเปน ที่กรุงโรม (อิตาลี)

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561

กรุงเทพฯ – บาร์เซโลนา

20.00 น.                     

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 4 แถว G เคาน์เตอร์สายการบินลุฟท์ฮันซ่า

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท 2morrow Explorer คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจบัตรโดยสาร และสัมภาระ

23.00 น.                 

ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 773 ใช้เวลาบิน 12 ชั่วโมง

 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

บาร์เซโลนา

06.00 น.                    

ถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต Frankfurt Main แวะเปลี่ยนเครื่อง 1 ชั่วโมง 35 นาที

07.35 น.                    

ออกเดินทางจากสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1124 ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง

09.35 น.                    

ถึงสนามบินนานาชาติ El Prat Barcelona เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางเข้าตัวเมืองบาร์เซโลนา เมืองหลวงของแคว้นคาตาลุนญา (Cataluña) และเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของสเปน

กลางวัน                    

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

ต้อนรับท่านสู่บาร์เซโลนาด้วยการนำชิมอาหารกลางวันเลิศรส หลังอาหารนำชมสวนสาธารณะปาร์ก กูแอล (Park Guell) หนึ่งในผลงานชิ้นเอกจากการสร้างสรรค์ของอันโตนิ กอร์ดี้ (Antoni Gaudi 1853 – 1926) สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ชาวคาตาลัน ของบาร์เซโลนาในรูปแบบของสวนสาธารณะ ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้าง

 

 

ตั้งแค่ปี ค.ศ. 1900 นานถึง 14 ปี ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะแห่งสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใต้ มีประติมากรรมสวยๆ เช่น Mosaic Dragon ที่สร้างขึ้นจากแผ่นกระเบื้องโมเสกนับหลายล้านชิ้น Park Guell ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองลงไปเห็นวิวสวยๆ ของเมืองไปจนถึงขอบชายฝั่งทะเล ชมน้ำพุ Font Magica ที่เปิดใช้งาน มาตั้งแต่ปี 1929 กระทั่งปัจจุบัน ด้วยผลงานการออกแบบของ Carles Buigas โดยในช่วงค่ำคืน จะมีการแสดงโชว์การเคลื่อนไหวของน้ำพุประกอบแสงสีและดนตรีแจ๊ส ทิวทัศน์รอบๆ สวยงามทั้งอาคาร ด้านหลังคือพระราชวังหลวง (Palau Nacional) ที่ประดับด้วยแสงไฟสีทอง

 

จากนั้นนำท่านชม Casa Batlo ผลงานการออกแบบของ Gaudi เช่นกัน บ้านรูปทรงแปลกตาแห่งนี้เป็นของตระกูลบัตโล่ หรือ Casa Batlo ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 1877 จากนั้น เจ้าของบ้านจึงได้ให้ Gaudi เข้ามาปรับปรุงและออกแบบตัวบ้านให้ใหม่ จนกลายเป็นบ้านรูปร่างดังที่เห็นในปัจจุบัน สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือส่วนของหลังคาบ้านที่ออกแบบ ให้ดูคล้ายกับหลังของมังกร หลังของมังกรจะมีท่อนแหลมเปรียบเป็นดาบของเซนต์ จอร์จ นักบุญผู้พิทักษ์ของเมืองบาร์เซโลนา หลังจากนั้นอิสระให้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยบนถนนสายช้อปปิ้ง

 

  

ค่ำ                              

อาหารค่ำแบบบริการตัวเอง (ไม่รวมในค่าทัวร์)

เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Renaissance Barcelona หรือเทียบเท่า

 

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561

บาร์เซโลนา – เรือ Disney Magic

เช้า                             

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาเช้านำชม และถ่ายรูปกับซากราดา ฟามีเลีย (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca เป็นผลงานการออกแบบชิ้นสุดท้ายของเกาดี และถือว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา งานชิ้นนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครที่เรียกว่าอาร์ต นูโว ซึ่งได้แนวความคิดมาจากธรรมชาติ และไม่มีอะไรเป็นเส้นตรง สีสันอันเรียบนิ่ง ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 และยังสร้างไม่เสร็จ ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังคงดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 มหาวิหารรูปทรงแปลกตาแห่งนี้คือสิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ทุกคนที่มาเยือนบาร์เซโลนาให้ต้องไม่พลาด อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือบาร์เซโลนา

 

 

12.00 น.                   

เช็คอินขึ้นเรือสำราญ Disney Magic  

 

 

Disney Magic เรือสำราญหนึ่งในสี่ลำของ Disney Cruise Line หนึ่งเดียวสำหรับการล่องในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เปิดให้บริการในปี 1998  มีระวางขับน้ำ 83,338 ตัน มีจำนวนชั้นที่เปิดให้บริการ 11 ชั้น สามารถจุผู้โดยสารได้ สูงสุดถึง 2,723 คน ถือเป็นเรือขนาดกลางที่เหมาะกับผู้โดยสารทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเป็นครอบครัว โดยเฉพาะน้องๆ คุณหนูๆ เนื่องจากตกแต่งเรือใน Theme ของเทพนิยายของดิสนีย์ และมีกิจกรรมหลากหลายที่จำลองมาจากฉากและตัวละครเด่นๆ จากภาพยนตร์ของดิสนีย์ไว้ทั้งสิ้น นอกจากการตกแต่งที่สวยงามน่าประทับใจ Disney Cruise Line จัดเตรียมบริการไว้อย่างมากมาย สำหรับคุณและครอบครัวที่จะใช้วันหยุดพักผ่อนให้เป็นเวลาที่แสนประทับใจของครอบครัวได้อย่างสุดพิเศษ Once in a Lifetime!

 

 

ข้อมูลเรือ Disney Magic พร้อมบริการและกิจกรรมที่เด่นๆ กรุณาดูได้ที่ข้อมูลเรือด้านล่างของรายการทัวร์

https://www.2morrowexplorer.com/blogs/detail/disney-magic-disney-cruise-line-

https://disneycruise.disney.go.com/ships/magic/

 

หลังจากเช็คอินขึ้นเรือสำราญเรียบร้อยแล้ว นำท่านแนะนำส่วนบริการต่างๆ บนเรือ เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ซึ่งบนเรือมีอาหารจัดเตรียมไว้ให้ตั้งแต่ก้าวขึ้นเรือ

 

16.00 น.                   

เรือ Disney Magic เดินทางออกจากท่าเรือเมืองบาร์เซโลนา มุ่งหน้าออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ค่ำ                              

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room ของเรือสำราญ

หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เชิญท่านชมการแสดงในห้อง Walt Disney Theater ที่คัดเลือกการแสดงสนุกสนานน่าประทับใจแบบไม่ซ้ำกันสักคืนตลอดการเดินทาง จากนั้นท่านอาจเลือกใช้บริการต่างๆ ที่มีอยู่บนเรือ หรือเลือกพักผ่อนในห้องพักส่วนตัวได้ตามอัธยาศัย

 

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

คานส์ (ฝรั่งเศส)

เช้า                             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

09.00 น.                     

เรือเดินทางถึงเมืองคานน์ ประเทศฝรั่งเศส

คานส์ (Cannes) เมืองตากอากาศริมชายฝั่งเฟรนซ์ ริเวียร่า สัญลักษณ์ของการใช้ชีวิตอย่างหรูหราซึ่งจะกินพื้นที่ต่อเนื่องไปถึงเมืองนีซ (Nice) และมอนติ คาโล (Monte Carlo) เป็นสถานตากอากาศของเหล่ามหาเศรษฐีจากทั่วโลก ตลอดชายหาดจะมีเรือยอร์ชจอดเรียงรายละลานตา คานส์เป็นเมืองแห่งความหรรษา และเทศกาลหนังที่จัดขึ้นทุกปี ทำให้ที่นี่เป็นแหล่งชุมนุมของบุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมาย นั่งรถชมเมืองคานส์และเฟรนซ์ รีเวียร่าก่อนเดินทางเข้าสู่ทุ่งลาเวนเดอร์ที่เมืองวาเลนโซล (Valensole)

 

 

 

กลางวัน                    

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย                       

ในเขตจังหวัดอวิญอง (Avignon) แถบชนบททางตอนใต้ของฝรั่งเศส ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงเข้มสด พันธุ์ Lavendin ซึ่งจะมีลักษณะพุ่มสูง ดอกมีสีม่วงเข้ม เนื่องจากเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส จึงทำให้มีกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทุกบริเวณ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงเทศกาลลาเวนเดอร์ และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดฮิตของเหล่านักท่องเที่ยว นิยมมาเก็บภาพบรรยากาศยามทุ่งดอกลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง เก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านกลับสู่เรือ

 

 

18.30 น.                   

เรือออกเดินทางจากเมืองคานส์

ค่ำ                              

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room บนเรือ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

ฟลอเรนซ์ ปิซ่า (ลิวอร์โน / อิตาลี)

เช้า                             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Windjammer Marketplace (International Buffet) บนเรือ

07.00 น.                

เรือจอดเทียบท่าเมืองลิวอร์โน ประเทศอิตาลี

หลังอาการเช้านำท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองต้นตำรับศิลปะแบบเรอเนซองส์ ชมดูโอโม มหาวิหารขนาดใหญ่ ต้นแบบที่ไมเคิล แองเจโลใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งนครวาติกัน จากนั้นชมจตุรัสซินญอเรีย กลางเมืองเก่าศูนย์รวมของศิลปะวิทยาการ พระราชวังของตระกูล เด ดิมิซี่ อดีตตระกูลใหญ่ที่เคยปกครองฟลอเรนซ์ และให้การสนับสนุนศิลปินผู้มีชื่อเสียงมากมาย ชมรูปปั้นเดวิดจำลอง และเทพโพไซดอนผู้ปกปักษ์รักษาเมือง จากนั้นนำท่านเดินผ่านรูปปั้นบรมครูศิลปินเข้าสู่สะพานปอนเต้ เวคคิโอ สะพานขนาดใหญ่สัญลักษญ์ของฟลอเรนซ์ที่บนสะพานในอดีตเป็นร้านทำเครื่องทอง และยังมีร้านจำหน่ายมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ฟลอเรนซ์ยังมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องหนัง ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือรองเท้า อิสระช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

 

 

เที่ยง                           

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                           

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) เมืองท่าสมัยโรมัน  ชมหอเอนเมืองปิซ่า  ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ในสมัยกลาง โด่งดังด้วยโบสถ์ประจำเมืองรูปทรงสวยงามลงตัว และหอระฆังประจำโบสถ์ที่เอียงตัวไปเรื่อยๆ ตามสภาพความทรุดของพื้นดิน แต่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ นั่งคือหอเอนแห่งเมืองปิซ่าที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอิตาลีที่รอคอยให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือน จากนั้นเดินทางกลับเรือสำราญ

 

 

19.00 น.                    

เรือออกเดินทางจากท่าเรือลิเวอร์โน มุ่งหน้าสู่กรุงโรม

ค่ำ                             

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room (Set Menu) บนเรือสำราญ

 

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

โรม (ชิวิตาเวคเกีย / อิตาลี)

เช้า                             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง (International Buffet) บนเรือ

07.00 น.                 

เดินทางถึงท่าเรือซิวิตาเวคเกีย

ซิวิตาเวคเกีย เมืองท่าสำคัญของอิตาลีตอนกลาง ประตูสู่กรุงโรม อยู่ห่างจากเมืองหลวงโรม 80 กิโลเมตร หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่กรุงโรม เข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ศูนย์กลางแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นมหาวิหารที่มีความยิ่งใหญ่งดงามตระการตาที่สุดในโลก ภายในมหาวิหารชมภาพวาด และรูปสลักหินอ่อนนักบุญต่างๆ โดยเฉพาะ ‘ปิเอต้า’ รูปสลักหินอ่อนผลงานของศิลปินไมเคิล แองเจโล และขอพรจากรูปบรอนซ์หล่อของท่านนักบุญปีเตอร์และแท่นเคารพอดีตพระสันตะปาปา

 

 

เที่ยง                       

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย                       

นำท่านเยี่ยมชมอาณาจักรโรมันที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,700 ปี ผ่านชมชมอนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 กษัตริย์องค์แรกที่รวบรวมนครรัฐทั้งหลายในคาบสมุทรอิตาลีให้เป็นหนึ่งเดียว แวะชมด้านนอก โคลอสเซียม สนามกีฬาที่จัดประลองของนักสู้กลาดิเอเตอร์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโรม ประตูชัยคอนสแตนติน จากนั้นนำชมน้ำพุเทรวี่ ชมศิลปะการตกแต่งฐานน้ำพุในแบบบาร็อคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เชิญโยนเหรียญเสี่ยงทายที่น้ำพุเทรวี่ เพื่อที่จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง และย่านบันไดสเปน แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำของอิตาลีได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับเรือสำราญ

 


 

 

ค่ำ                           

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร Main Dining Room (Set Menu) บนเรือ      

19.00 น.                 

เรือออกเดินทางจากซิวิตาเวคเกีย ช่วงค่ำดื่มด่ำที่บาร์ พร้อมชมโชว์การแสดงบนเรือสำราญอย่างอิสระ

 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

ล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

 

วันนี้เรือ Disney Magic จะล่องไปตามมหาสมุทรทั้งวัน เปิดโอกาสให้ท่านได้สนุกสนานกับส่วนบริการต่างๆ ของเรือได้อย่างเต็มที่ท่านสามารถเลือกนั่งเล่นในคลับ เดินเล่นชมวิวเพลินๆ ที่ชั้นดาดฟ้าเรือ สนุกสนานกับสวนน้ำ ช็อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าของที่ระลึก Collection ใหม่ล่าสุดจาก Disney ร่วมสนุกกับกิจกรรมและสันทนาการอื่นๆ ที่มีภายในเรือมากมายได้ตามใจชอบ บนเรือมีบริการอาหารมื้อหลักและอาหารว่างตลอดทั้งวัน

 

 

 

ยินดีต้อนรับ สู่โลกของดิสนีย์ ในรูปแบบของเรือสำราญ

 

เรือสำราญดิสนีย์ "Disney Cruise Line" ได้ยกเอาสวนสนุกดิสนีย์มาไว้กลางมหาสมุทร ซึ่งจะทำให้คุณเดินประทับใจไปตลอดการเดินทาง ห้องพักที่จัดแบบคำนึงถึงการเดินทางเป็นครอบครัว โชว์และการแสดงในธีมที่คุณรู้จัก ตัวละครคาแร็คเตอร์ที่คุ้นเคยเดินไปมาทักทายคุณตลอดเวลาเหมือนเพื่อนสนิท อีกทั้งยังมีร้านอาหารมากมายที่ตกแต่งเป็นธีมต่างๆ จากโลกภาพยนตร์ของดีสนีย์ ให้คุณได้ลิ้มลองและสัมผัสอย่างไม่ซ้ำกันในแต่ละคืน ร้านขนมและไอศครีมอร่อยๆ บาร์เครื่องดื่ม แหล่งช็อปปิ้งบนเรือ รวมทั้งสวนสนุก และสระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

จุดเด่นอยู่ที่ตัวการ์ตูนดิสนีย์ บนเรือดีสนีย์จะเนรมิตความฝันให้กลายเป็นความจริง พระเอกนางเอกคือมิกกี้และมินนี่ เม้าส์  และผองเพื่อน เหล่าเจ้าหญิงเจ้าชาย โจรสลัด  ตัวเป็นๆ ให้จับต้องได้ และเมื่อผู้โดยสารก้าวเท้าขึ้นบนเรือสำราญของดิสนีย์ ก็จะพบว่าตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกของดิสนีย์ในทันที เด็กๆ จะเต็มอิ่มไปด้วยความสนุกสนานและมีความสุขสุดๆ ในโลกที่ความฝันถูกเนรมิตให้กลายเป็นความจริง

บรรยากาศภายบนเรือจะเป็นแบบสบายๆ แต่งตัวสบายๆ พร้อมการบริการที่มีความใส่ใจจากพนักงานบนเรือสำราญ ที่คอยบริการและดูแลผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ดิสนีย์ยังไม่มีคาสิโนบนเรืออีกด้วย เรียกว่าเป็น Clean Ship เหมาะสำหรับครอบครัวโดยแท้ 

 

 

 

Disney Magic

 

 

 

หากจะพูดถึงเรือสำราญที่เหมาะสำหรับแขกที่เดินทางท่องเที่ยวแบบเป็นครอบครัว จะต้องนึกถึงเรือลำนี้ Disney Magic เป็นเรือแห่งนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รูปแบบของห้องพักจะมีความกว้างขวาง และได้รับการตกแต่งได้แบบสวยงามและลงตัว

Disney Magic เป็นเรือลำแรกของเรือสำราญดิสนีย์ สร้างในปี 1998 มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งสองสระ โดยจะเป็นสระน้ำสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะหนึ่งสระ และอีกสระสำหรับครอบครัว พร้อมจอหนังยักษ์ริมสระว่ายน้ำ ในปี 2013 มีการรีโนเวทปรับปรุงครั้งใหญ่โดยมีการเพิ่มเครื่องเล่น AquaDunk สไลด์เดอร์เข้าไปสร้างความเร้าใจเพิ่มยิ่งขึ้น

 

 

ต้อนรับสู่ Disney Cruise ไฮไลท์สุดพิเศษ !!!!

 

Sail Away Party: ในวันแรกที่เรือเริ่มออกเดินทาง บริเวณดาดฟ้าเรือจะมีตัวการ์ตูนพระเอก Mickey Mouse พร้อมผองเพื่อนมาแดนซ์กันกระจาย ต้อนรับคุณๆ ทุกท่าน และแจกพู่สีแดง สีน้ำเงินโบกสะบัดกันให้ทั่ว เป็นภาพที่สวยงามตื่นตาตื่นใจ

Character Greetings: มีบนเรือสำราญของ Disney Cruise Line เท่านั้น รับรองได้ว่าหันไปมองทางไหนก็

จะเจอแต่เหล่าฮีโร่  เหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์สุดคลาสสิคและผองเพื่อนอยู่ทั่วเรือสำราญ จุดที่น้องๆ จะเจอพวกเขาเหล่านี้ตลอดจะเป็นชั้น 4 ตรงกลางลำเรือ และจุดที่เป็นระเบียง รวมถึงตรงสระ Goofy’s Pool Stage

 

 

 

ส่วนบริการต่างๆ บนเรือสำราญ Disney Magic โดยย่อ  

กิจกรรมและความสนุกสนานที่ จัดเตรียมไว้ให้คุณตลอดทริปนั้นมีมากมายจนไม่อาจจะนำมาอธิบายไว้ตรงนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอยกมาแต่รายการเด่นๆบางส่วนเท่านั้น

ห้องพัก

 

ห้องพักที่จัดเตรียมไว้สำหรับท่านและคณะในทริปนี้คือห้องแบบมีระเบียง (Verandah)  ขนาดห้อง 28.24 ตรม.ห้องพักของเรือสำราญ Disney จะทำให้แขกรู้สึกผ่อนคลาย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น

-  พื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระ รวมถึงพื้นที่ใต้เตียงที่สามารถเก็บสัมภาระอื่นๆ ได้อีกด้วย

-  ตู้เย็น

-  เครื่องเป่าผม

-  โทรทัศน์ในห้องพัก

-  ห้องพักจะเป็นห้องน้ำแยกและมีม่านปิดกั้น เพื่อให้บรรยากาศของความเป็นส่วนตัวของแขกผู้เข้าพักทุกคน

-  ในห้องพักจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ H20 และฝักบัวสำหรับอาบน้ำ

-  บริการทำความสะอาด 2 ครั้ง ต่อวัน

 

Mickey’s Pool: หรือที่เรียกว่า AquaLab  สไลเดอร์ที่มีเสน่ห์ และมีความคดเคี้ยวของสายน้ำแบบสวนสนุกที่ท้าทายสำหรับเด็กๆ

 

 

สระน้ำ และสวนน้ำ จะมีแบ่งโซนเด็กหรือครอบครัว และสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ

Goofy’s Pool: สระว่ายน้ำที่เหมาะสำหรับกิจกรรมกระชับมิตร ที่มีส่วนร่วมแบบครอบครัว

Quiet Cove Pool: สระว่ายน้ำผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เป็นสระที่มีความเงียบสงบ บรรยากาศแบบผ่อนคลายสุดๆ

 

 

ห้องอาหาร Cabanas: บริการอาหารแบบ บุฟเฟต์นานาชาติ ลิ้มลองอาหารสดและรสชาติแปลกใหม่ในมื้อเช้า กลางวัน และมื้อค่ำ คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารที่ตัวเองชอบ ลักษณะการบริการจะเป็นการบริการด้วยตัวเองแบบ Self-Service ในโซนนี้จะมีรายการอาหารสดใหม่ตลอดวัน

 

 

ส่วนห้องอาหารค่ำ (Main Dining Room) ของเรือสำราญลำนี้มีความพิเศษ คือจะเป็นแบบ Rotational Dining แน่นอนเลยว่าเราจะได้รับประทานอาหารที่ไม่ซ้ำกัน โดยจะเปิดโอกาสให้คุณสับเปลี่ยนห้องทานอาหารค่ำทุกวัน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการรับประทาน โดยพนักงานคนเดิมจะตามไปคอยให้บริการด้วย แขกจะได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภัตตาคารอันหลากหลาย อาทิเช่น

 

Animator’s Palate: 

สำหรับผู้ที่หลงใหลในภาพยนตร์แอนิเมชั่น ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์อันสุดวิเศษ รวมถึงการแสดงสำหรับอาหารค่ำโดยตัวละครดิสนีย์ พร้อมตื่นตาตื่นใจไปกับ State-of Art Dining การวาดภาพและแสดงภาพเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูนที่ร่วมกันสรรค์สร้าง หนึ่งในนั้นรวมไปถึง Animation Magic สร้างตัวการ์ตูนด้วยตัวของคุณเอง (สำหรับแขกที่ล่องเรือตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป บนเรือ Disney Magic) พร้อมเพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารที่ถูกผสมผสานจากแคลิฟอร์เนียและอาหารเอเชียที่สดใหม่

 

 

Lumiere’s: 

เป็นห้องอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้โดยสารสามารถสัมผัสบรรยากาศแบบร่วมสมัย และลิ้มรสความอร่อยของอาหารฝรั่งเศส แถมมีบรรยากาศภายใต้แสงเทียน ร้านอาหารแห่งนี้ถูกตั้งชื่อตามตัวละคร Lumière รับบทโดย Ewan McGregor จากภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast 

 

 

Carioca's:

ภัตตาคารแห่งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์สามมิติของดิสนีย์ เรื่อง The Three Caballeros ด้วยสไตล์การตกแต่งที่ให้ความรู้สึกสบาย สีสันสวยงาม และโล่งปลอดโปร่ง

 

 

Palo:

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารอิตาเลียนแท้ๆ ต้องมาที่นี่ เป็นอาหารทางภาคเหนือของทางอิตาลี ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน บรรยากาศด้านในตกแต่งสไตล์อิตาเลียน ทันสมัยและหรูหราผสมผสานกับดนตรีไพเราะ สำหรับห้องอาหาร Palo ในมื้อกลางวันและมื้อค่ำจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30 เหรียญ/ท่าน

 

 

Pete’s Boiler Bites:

เป็นห้องอาหารสไตล์อเมริกันคลาสสิค เช่น เบอร์เกอร์ ฮอทดอก ทาโก้ เหมาะสำหรับการรับประทานในมื้อกลางวันและมื้อเย็น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโซนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

 

Pinocchio’s Pizzeria:

เพลิดเพลินกับพิซซ่าที่สุดแสนอร่อย กับรสชาติที่คุณชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นฮาวายเอียน หรือ เปปเปโรนีพิซ่า บวกกับชีสที่หอมนุ่มลิ้น ที่ตั้งร้านจะอยู่ติดกับ Goofy’s Pool รับรองจะถูกอกถูกใจเป็นที่สุด

 

 

Eye Scream Treats and Frozone Treats:

หากใครที่กำลังมองหาเครื่องดื่มเย็นๆ ก็สามารถมาได้ที่นี่ ที่มีไอศครีมทานฟรี กดได้ด้วยตัวเองเลย

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ

Walt Disney Theater:โรงละครหลักบนเรือที่จัดการแสดงไว้ต้อนรับคุณมากมายหลากสไตล์ อาทิ การแสดงสดแบบบรอดเวย์ Live Show แลโชว์การแสดงที่น่าตื่นเต้นและประทับใจพร้อมเพลงประกอบ บางวันก็จะมีนักมายากลที่สุดยอดมาแสดง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงใน Theme ของ Disney Entertainment และที่นี่ยังจัดให้ชมภาพยนตร์ของดิสนีย์เในระบบดิจิตอล 3D อีกด้วย

Buena Vista Theater: ถ้าต้องการชมภาพยนตร์สุดคลาสสิคของดิสนีย์ที่แรกก่อนใคร ที่นี่เป็นโรงภาพยนตร์สุดทันสมัยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

 

 

กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 

Disney’s Oceaneer Club: คลับสำหรับเด็กอายุ 3-12 ขวบ เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินไปกับการแต่งตัวแบบเหล่าการ์ตูนดิสนีย์ หรือเล่นเกมส์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมกับมีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ ที่นี่จะเปิดให้บริการทุกวัน

 

 

EDGE: ห้องกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีอายุ 11-14 ปี เป็นสถานที่สุดพิเศษสำหรับการพบปะ พูดคุย ซึ่งในห้องนี้จะมี โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ วิดีโอเกมส์ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่เพียบ เด็กๆ จะได้พบปะเพื่อนใหม่มากมายที่นี่ค่ะ เป็นสถานที่ที่สามารถพบปะเพื่อนใหม่ๆ เพลิดเพลินไปกับการดูหนัง ฟังเพลง เต้นรำ และสนุกกับการเล่นวิดีโอเกมส์ 

 

“IT’S A SMALL WORLD” NURSERY: เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กสุดคลาสสิคบนเรือสำราญสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี คุณพ่อคุณแม่หากต้องการมีเวลาส่วนตัวสามารถนำลูกๆ มาฝากได้ที่ห้องนี้ได้ ห้องที่เต็มไปด้วยโลกแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทั้งของเล่นที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการมากมายให้กับเด็กเล็ก เหมือนเป็นสวรรค์เล็กๆ ของหนูน้อย

 

 

 

สุขภาพ กีฬา และความงาม 

Fitness Centers: มีทั้งลู่วิ่ง อุปกรณ์เครื่องยกน้ำหนักสำหรับท่านสุภาพบุรุษ สำหรับสุภาพสตรีก็มีกิจกรรมภายในที่สามารถเข้ามาเรียนได้ อาทิเช่น พิลาทิส โยคะ หรือสนุกไปกับการเต้นแอโรบิค ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมีทั้ง ห้องอาบน้ำ ตู้เก็บของ ผ้าขนหนูฟรี ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และน้ำดื่มฟรี

 

 

Wide World of Sport: ที่ที่คุณสามารถทำกิจกรรมบนดาดฟ้าเรือได้อย่างสุดมันส์ เช่น เล่นกีฬากลางแจ้ง บาสเก็ตบอล ปิงปอง โดยบรรยากาศโดยรอบ จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท้องทะเลสีฟ้าคราม

 

Senses Spa & Salon: สำหรับหนุ่มสาวผู้ที่รักสวยรักงามสามารถมาสัมผัสประสบการณ์ร้านเสริมสวยและสปาระดับไฮเอนด์ และทรีทเมนท์ที่จะทำให้ผ่อนคลายไปตลอดวัน ภายในมีทั้งห้องอบไอน้ำ อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของอโรม่า พร้อมห้องอบซาวน่า และห้องน้ำสุดหรูหราภายในตัว บริการของ Senses Spa & Salon มีทั้งนวดตัว บริการตัดผม ทำเล็บ และดูแลผิวพรรณแบบครบเซ็ท

 

 

SHOPPING

 

Sea Treasures: สำหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงของดิสนีย์ สามารถเข้ามาช็อปปิ้งได้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ล้วนแล้วแต่เป็น

แบรนด์ของทางดิสนีย์

 

 

Mickey’s Mainsail: สามารถเข้ามาเลือกหาพร็อบที่ถูกใจเจ๋งๆ ก่อนจะพร้อมไปปาร์ตี้บนเรือสำราญในยามค่ำคืนอันสุดวิเศษ

 

 

White Caps: อยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้าน Mickey’s Mainsail ร้าน White Caps มีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า เครื่องประดับ น้ำหอม เครื่องดื่มหรือซิการ์ ไวน์ เบียร์ เป็นสินค้าที่ปลอดภาษีทั้ง

 

Vista Gallery: สามารถซื้อรูปภาพของเหล่าตัวการ์ตูนของดิสนีย์เก็บไว้เป็นของฝากหรือของที่ระลึก มีตัวละครหลายแบบให้เลือกหา สำหรับนักสะสมภาพวาดก็ต้องห้ามพลาดที่จะมาที่นี่แน่นอน

 

 

คลับและบาร์ สำหรับครอบครัว 

D-Lounge: คาราโอเกะ ภายในมีที่นั่งสะดวกสบาย กว้างขวาง สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการร้องเพลง เต้นรำ เล่นเกมส์ คุณสามารถเข้ามาสนุกสนานเพลิดเพลินกับความบันเทิงเป็นครอบครัวกันได้

 

Quiet Cove Pool: ที่นี่บรรยากาศสุดแสนจะบรรยาย สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของสระน้ำ 

 

 

ADULT BAR! Disney Cruise Line จัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้ใหญ่ไว้มากมาย เช่น

 

Keys: เพลิดเพลินไปกับการจิบเครื่องดื่มเย็นๆ สไตล์การตกแต่งที่นี่ได้แรงบันดาลใจมาจากบาร์เปียโนที่โด่งดังของฮอลลีวูด การตกแต่งที่หรูหราผสมผสานกับความย้อนยุค

Promenade Lounge: ตกแต่งสไตล์อาร์ตเดโค หากใครชอบมานั่งที่นี่ก็สามารถสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือน้ำผลไม้ อาหารว่างเรียกน้ำย่อย หรือสแน๊คกับกาแฟร้อนๆ

 

Cove Café: ผู้โดยสารที่ชื่นชอบการจิบกาแฟรสเลิศ พร้อมทานขนมอบกรอบแสนอร่อย หรือจะเพลิดเพลินไปกับการดูโทรทัศน์และท่องอินเตอร์เน็ตสามารถมารวมตัวกันได้ที่นี่

 

O’Gills Pub: ผับสไตล์ชาวไอริช การตกแต่งที่สวยงามมีเก้าอี้ที่น่านั่ง พร้อมกับหน้าจอโทรทัศน์ไว้สำหรับคอกีฬาที่ถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ เรียกเสียงเฮฮากับเพื่อนฝูง พร้อมสั่งเครื่องดื่มที่ชื่นชอบ

 

 

Signals: อยู่ถัดไปจาก Quiet Cove Pool ชมพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบในท้องทะเลกับวิวสวยๆ ผู้โดยสารสามารถมานั่งได้ที่บาร์พร้อมสั่งเครื่องดื่มเย็นๆ

 

 

Disney Magic พร้อมแล้วที่จะทำให้วันพักผ่อนของคุณ กับคนที่คุณรักเปี่ยมล้นไปด้วยภาพความประทับใจไปนานแสนนาน

 

 

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

บาร์เซโลนา (สเปน) – เดินทางกลับ

 

07.00 น.                   

เรือสำราญ Disney Magic เดินทางกลับมาถึงท่าเรือเมืองบาร์เซโลนา

เช้า                             

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือ

08.00 น.                   

อำลาเรือสำราญ Disney Magic หลังจากรับกระเป๋าและสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่ La Ramblas ถนนคนเดิน เป็นย่านช้อปปิ้งที่ร่มรื่นและมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย บนถนนสายน่ารักที่ทอดยาวไปจนถึงริมอ่าว

 

 

เที่ยง                           

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นระดับมิชลิน

บ่าย                            

หลังรับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ Mercat de la Boqueria ตลาดสดของเมืองบาร์เซโลนาที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดของเมือง และเก่าแก่เป็นอันดับ 1 ของโลกตั้งแต่ปี 2012 เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับเมือง ด้วยสินค้าที่มีหลากหลายทั้งของสด อย่างอาหารทะเล เนื้อสัตว์ ขาหมูรมควัน และผลไม้ รวมทั้งขนมนานาชนิด เป็นโอกาสดีที่จะหาของที่ระลึกของฝากก่อนกลับ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน El Prat Barcelona เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

 

16.50 น.                   

ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยสารการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 1135 ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 10 นาที

19.00 น.                   

เดินทางถึงสนามบินสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต แวะเปลี่ยนเครื่อง 3 ชั่วโมง

22.00 น.                     

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า เที่ยวบินที่ LH 772 ใช้เวลาบิน 11 ชั่วโมง 30 นาที บนเครื่องมีอาหารบริการ 

 

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

14.10 น.                   

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

*** รายการท่องเที่ยวเมืองบาร์เซโลนา หรือเมืองชายฝั่ง อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้โดยยืดถือตามสถาณการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ***

 

อัตราค่าบริการ รายการ Friends and Family

พักห้องมีระเบียง

 • ผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ 12 ขึ้นไป พัก 2 ท่านใน 1 ห้อง ราคาท่านละ 217,000 บาท

 • ผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ 12 ขึ้นไป พัก 3 ท่านใน 1 ห้อง ราคาท่านละ 197,000 บาท

 • ผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ 12 ขึ้นไป พัก 4 ท่านใน 1 ห้อง ราคาท่านละ 189,000 บาท

 • เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี พักเป็นคนที่ 3 หรือ 4 ราคาท่านละ 179,000 บาท

 • พักเดี่ยว ราคาท่านละ 349,000 บาท

 • ตั๋วชั้นธุรกิจ เพิ่มเงินประมาณท่านละ 122,000 บาท

(ขอสงวนสิทธิ์เช็คราคาตามจริง ณ วันที่ทำการจอง)

 

หมายเหตุ

* อัตราค่าบริการดังกล่าวสำหรับการพัก 4 ท่าน ใน 1 ห้อง

* ต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 30 ท่าน หากไม่ถึงตามจำนวนจะมีการแจ้งให้ผู้จองทัวร์ทราบล่วงหน้า 30 วัน และหาก

   ท่านตกลงเดินทางโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็จะเป็นการตัดสินใจของผู้จองทัวร์

* ผู้โดยสารอายุต่ำกว่า 21 ปีไม่สามารถพักร่วมกันทั้งหมดในห้องพัก จะต้องมีผู้อายุเกิน 21 ปีอย่างน้อย 1 ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับโดยสายการบินลุฟท์ฮันซ่า ตั๋วกรุ๊ปชั้นประหยัด ตามที่ระบุ รวมภาษีน้ำมัน
 • ค่าเรือสำราญ Disney Magic ห้องพักแบบมีระเบียง (Superior Ocean View with Veranda) ทั้งหมด 5 คืน พร้อมอาหารทุกมื้อ กิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญ (มีบางกิจกรรมที่ท่านจะต้องชำระเงินเพิ่มหากใช้บริการ ตามที่ระบุในเอกสารของเรือสำราญ)
 • ค่าภาษีท่าเรือ และค่าทิปพนักงานบนเรือสำราญ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบเข้าออกสองครั้ง
 • ค่าโรงแรมที่เมืองบาร์เซโลนาตามระบุในรายการ
 • ทัวร์เมืองบาร์เซโลนา และเมืองท่าทุกเมืองตามที่ระบุในรายการ ที่จัดเป็นทัวร์ส่วนตัวพร้อมไกด์ ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุตามรายการ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์)
 • เจ้าหน้าที่ (หัวหน้าทัวร์คนไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

 

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากมีการออกตั๋วแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากที่ทางเรือจัดไว้ให้ และค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษนอกเหนือจากเมนูที่จัดไว้ในภัตตาคารท้องถิ่น
 • การใช้บริการสปา และห้องเสริมความงาม
 • เข้าเล่นเกมส์ ซื้อสินค้าและบริการพิเศษ ค่าซักรีดบนเรือ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 

เงื่อนไขการจอง การชำระเงิน และการยกเลิก

งวดที่ 1 :                   ชำระมัดจำ 50% ของค่าทัวร์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง

งวดที่ 2 :                   ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 

เงื่อนไขค่าปรับกรณียกเลิก                                                            

* ยกเลิกตั้งแต่วันที่ทำการจอง – 11 เมษายน 2561   เก็บค่ามัดจำทั้งหมด

* ยกเลิกวันที่ 12 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561   เก็บ 75% ของราคาทัวร์

* ยกเลิกวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 หรือหลังจากนั้น   เก็บเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์ จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯจะทำหน้าที่ประสานงาน และจะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • กรณีท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลของการตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบินอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือกรณีสิ่งของส่วนตัวสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งไปแล้วนั้น เป็นการชำระค่าบริการในแบบเหมาขาด ดังนั้นหากท่านมีเหตุเฉพาะหน้าที่เป็นกรณีส่วนตัวใดๆ ที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะได้ตามที่รายการระบุไว้ หรือกรณีท่านตัดสินใจไม่เดินทางเอง บริษัทฯไม่สามารถคืนค่าบริการให้ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ สลับรายการทัวร์ หรือเปลี่ยนแปลงเวลาทัวร์ ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะต้องยึดถือตามความสำคัญของเหตุการณ์เฉพาะหน้า และความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว โดยปรกติแล้ว ทางสถานทูตเมื่อเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว จะไม่คืนให้ในทุกกรณี
 • ในกรณีที่ท่านยืนยันจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา

 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (สำหรับในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใส พร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 25 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศสเปน

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ)

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

 

(การเตรียมเอกสารเป็นข้อบังคับที่เข้มงวดของสถานทูต กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ)

 

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนสมรส
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สูติบัตร (สำหรับเด็กต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์)
 7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
 • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
 • กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
 • ให้แนบสำเนาพาสปอร์ตของพ่อ และแม่ (หากไม่มีให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของพ่อ และแม่)
 1. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**

 

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)

โดย ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง

 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ
 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
 • กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • กรณีเป็นแม่ค้า, ทำธุรกิจส่วนตัว, ทำอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ
 1. หลักฐานการเงิน (สำคัญมาก เพราะสถานทูตแจ้งกฎใหม่เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)

9.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาอังกฤษ **ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น**

 • เงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ ห้ามทำการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)

 

- การปรับสมุดบัญชีธนาคาร ท่านต้องปรับสมุดถึงเดือนปัจจุบัน และ ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องปรับสมุดก่อนวันที่จะยื่นวีซ่า 7 วัน เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2560 สำเนาสมุดบัญชีที่ท่านต้องใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องปรับสมุด ณ วันที่  28 สิงหาคม 2560 หรือ หลังจากนั้น หากท่านปรับสมุดบัญชีก่อนหน้านั้น จะใช้เป็นเอกสารแสดงหลักฐานทางการเงินไม่ได้ สถานทูตจะขอเอกสารเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งเอกสารมาทางบริษัททัวร์ฯ เพื่อเตรียมการล่วงหน้า และ ส่ง Fax สมุดบัญชีหน้าสุดท้ายที่ได้ทำการปรับสมุดมาให้ทางบริษัททัวร์ เพื่อใช้ในการแนบเป็นเอกสารยื่นวีซ่าต่อไปได้

- การขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า พร้อมทั้งต้องระบุ จำนวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 3 กันยายน 2560  หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2560 หรือ หลังจากนั้นเท่านั้น  จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต) โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง

 

เนื่องจากสถานทูตได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินของผู้สมัครวีซ่าทุกประเภทโดย ผู้สมัครทุกคนที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าฯต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน 2 ประเภทคู่กันคือ หนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (Bank Certificate) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นคำร้องวีซ่า พร้อมกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

 

ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
 • กรณีเป็นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
  • เขียนจดหมาย แสดงสถานะเป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
  • กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย
 • กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา แปลเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับแนบภาษาไทย โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน
 • กรุณาแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองค่าใช้จ่ายด้วย