คู่มือการเตรียมตัวเที่ยว ล่องเรือสำราญสายเรือ Holland America Line

คู่มือการเตรียมตัวเที่ยว ล่องเรือสำราญสายเรือ Holland America Line

วันนี้เราจะมาแนะนำคู่มือการเตรียมตัวเที่ยว ล่องเรือสำราญสายเรือ Holland America Line ของสายเรือ Holland America Line ฉบับย่อมาให้อ่านกันค่ะ

 

สิ่งที่นักเดินทางที่ยังไม่มีประสบการณ์ล่องเรือกับทางสายเรือ และเอกสารมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมลองมาดูเนื้อหาและรายละเอียดที่สำคัญๆ ด้านล่างดังนี้ค่ะ 

 

แบบสอบถามการตรวจคนเข้าเมือง & เช็คอินออนไลน์ Online Check-In

 • ผู้เข้าพักจะต้องกรอกแบบสอบถามในขั้นตอนเช็คอินออนไลน์ เพื่อรับ Express Docs โดยเข้าไปที่เว็บไซด์ Hollandamerica.com ดำเนินการตามขั้นตอน เช็คอินออนไลน์ ซึ่งโดยปกติทาง 2morrow Explorer จะเป็นผู้ดูแลจัดการช่วยทำ Online Check-In ให้ท่านค่ะ
 • หลังจากเสร็จสิ้นการกรอกออนไลน์เช็คอิน ทางระบบจะออกเอกสาร Express Docs และ Boarding Pass มาให้ โดยผู้เข้าพักต้องทำการปริ้นเอกสารเหล่านี้ออกมา ก่อนที่จะออกจากบ้าน เพื่อใช้ในการเช็คอินขึ้นเรือ พร้อมๆ กับพาสปอร์ตที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และวีซ่าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งทาง 2morrow Exploer จะเป็นผู้ส่งเอกสาร Express Docs ให้ท่านอีกเช่นกันค่ะ

 

หมายเหตุจากสายเรือ:

 • หากเอกสารที่ใช้ในการเช็คอินขึ้นเรือไม่ถูกต้อง (เช่น พาสปอร์ตหาย ไม่มีวีซ่า หรือวีซ่าไม่ครบ) ทางสายเรือจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ และจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
 • แนะนำให้ ดำเนินการตามขั้นตอน เช็คอินออนไลน์ ล่วงหน้า 1 เดือนขึ้นไป หรืออย่างน้อยที่สุด 72 ชั่วโมงหรือเท่ากับ 3 วันก่อนการออกเดินทาง (ในกรณีที่จองเร่งด่วนฉุกเฉินจริงๆ) และ Express Docs จะส่งมาให้ไม่ทัน 
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางที่ไม่ทำการเช็คอินออนไลน์มาล่วงหน้า และมารอการตรวจสอบเอกสารโดยตรงที่ท่าเรือ สายเรือจะต้องได้ข้อมูลทั้งหมดของท่าน ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 นาทีก่อนเรือออก แม้ว่าท่านจะมาถึงท่าเรือแล้ว แต่ถ้ายังเช็คอินไม่เรียบร้อย ก็จะเป็นผลให้ไม่สามารถขึ้นเรือได้ เนื่องจากเป็นเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของสหรัฐฯ ที่จะต้องรอตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารทั้งหมดล่วงหน้า 60 นาที ซึ่งหากเกิดปัญหานี้ ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ในการไปขึ้นเรือที่ท่าเรือถัดไปค่ะ

 

 

เอกสารสำคัญที่ใช้ในการเดินทาง

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับหลังจากจบทริปเรือ
 • เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง และ มีเอกสารรับรองเช่น สำเนาสูติบัตรพร้อมลงลายเซ็นต์กำกับ หรือหากเด็กเดินทางไปกับบุคคลที่ไม่ใช้ผู้ปกครอง จะต้องใช้เอกสารตัวจริง พร้อมลงลายเซ็นต์กำกับ และต้องมีจดหมายรับรองพร้อมระบุข้อมูลที่สามารถติดต่อผู้ปกครองตัวจริงได้
 • อย่าลืมทำการยื่นขอวีซ่าเข้าเมือง โปรดติดต่อสถานฑูตหรือสถานกงสุล หรือตัวแทนรับยื่นวีซ่าของประเทศนั้นๆ ด้วยนะคะ เพื่อเป็นไปตามกฎการเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • การเดินทางล่องเรือเข้าไปบางประเทศ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไข้เหลือง เช่น ประเทศในแถบแอฟริกาใต้ เป็นต้น

 

 

ผู้โดยสารที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

 • บนเรือจะไม่บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในเส้นที่เดินทางออกจาก ยุโรป จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน สำหรับญี่ปุ่น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 
 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องเดินทางพร้อมกับพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีอายุมากกว่า 21 ปี และสัดส่วนผู้ใหญ่ 1 ท่านต่อผู้เดินทางที่อายุน้อยกว่า 21 ปี 5 ท่าน
 • เด็กทารกต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไปสำหรับเส้นทางปกติ และอายุมากกว่า 1 ปีในเส้นทางข้ามมหาสมุทร ที่มีวันอยู่ในทะเล Sea Days มากกว่า 2 วัน จึงจะอนุญาตให้ล่องเรือสำราญได้
 • เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง และ มีเอกสารรับรองเช่น สำเนาสูติบัตร พร้อมลงลายเซ็นต์กำกับ หรือหากเด็กเดินทางไปกับบุคคลที่ไม่ใช้ผู้ปกครอง จะต้องใช้เอกสารตัวจริง พร้อมลงลายเซ็นต์กำกับ และต้องมีจดหมายรับรองพร้อมระบุข้อมูลที่สามารถติดต่อผู้ปกครองตัวจริงได้
 • บนเรือสำราญจะมีกิจกรรมสำหรับเด็กที่มีอายุ 3-17 ปี ดูได้จาก CLUB HAL YOUTH PROGRAM จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดสำหรับเด็กค่า

 

 

ข้อมูลศุลกากร

ถ้าหากท่านนำเงินเข้ามาในสหรัฐฯ มากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐฯ ท่านจะต้องยื่นรายงานกับศุลกากรสหรัฐฯ โปรดศึกษาข้อมูลในการนำเข้า หรือนำของออกนอกประเทศตามระเบียบศุลกากรประเทศไทยด้วยค่ะ

 

ข้อมูลสำหรับผู้พิการ

เรือสำราญ Holland America Line ยินดีต้อนรับผู้พิการ พร้อมที่จะดูแล และบริการท่านบนเรือสำราญ แต่ห้องพักที่เป็น wheelchair- และ scooter- accessible มีจำกัด กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Accessible Cruising เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม สายเรือมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของขนาด และน้ำหนักสำหรับรถสกู๊ดเตอร์สำหรับผู้พิการ เพื่อความปลอดภัยของแขกท่านอื่น รวมถึงลูกเรือ ผู้ที่ใช้รถเข็นเคลื่อนที่ต้องเก็บอุปกรณ์ในห้องพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้จอดทิ้งไว้ที่พื้นที่สาธารณะ ล็อบบี้ ลิฟต์ และควรระวังอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้ก่ออันตรายบนเรือสำราญ ซึ่งหมายถึงการปรับลดความเร็วของรถเข็นลง หากผู้เข้าพักวางแผนที่นำสกู๊ดเตอร์ ที่มีน้ำหนักแบตเตอรี่เกินกว่าที่สายเรือระบุ จะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งให้กับตัวแทนที่เกี่ยวข้องก่อนขึ้นเรือสำราญค่ะ

โทรศัพท์: 1-800-547-8493 (1-206-626-7044)
TTY: 1-800-254-8669
อีเมล์: halw_access@hollandamerica.com

ความต้องการพิเศษ

โทรศัพท์: 1-800-513-4515 (1-954-585-0575)
อีเมล์: info@specialneedsatsea.com
เวปไซด์: specialneedsatsea.com

หมายเหตุ: สำหรับผู้พิการ แนะนำให้เดินทางไปกับผู้ดูแล เนื่องจากบางครั้งพนักงานอาจมีข้อจำกัดบางประการในการคอยดูแล และอำนวยความสะดวกแก่แขกหลายๆ ท่าน ดังนั้นรายละเอียดหรือข้อมูลโปรดติดต่อและสอบถามสายเรือเพิ่มเติมค่ะ

 

สิ่งที่ได้รับอนุญาต และไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปบนเรือสำราญ

 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นไปบนเรือ ยกเว้นสุนัขช่วยเหลือที่ได้รับการรับรอง สำหรับผู้พิการ
 • ผู้ที่อายุ 21 ปีขึ้นไป เรืออนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ไวน์ หรือแชมเปญเท่านั้น ขึ้นได้ 1 ขวดใส่ในกระเป๋าใบเล็ก แต่ต้องขนาดไม่เกิน 750 มิลลิลิตร โดยจะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการเปิด หากดื่มในห้องพัก ส่วนขวดต่อๆ ไป จะมีค่าธรรมเนียมในการเปิดขวดละ 18 เหรียญดอลล่าสหรัฐฯ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ไม่อนุญาตให้นำ เบียร์ เหล้า หรือแอลกอฮอล์ชนิดอื่นๆ ขึ้นเรือ หากพบเครื่องดื่มเหล่านี้เจ้าหน้าที่จะเก็บไว้ และรับคืนได้ในเย็นวันสุดท้ายก่อนลงเรือ
 • หากท่านซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจากบนฝั่ง ขณะไปเที่ยว ท่านสามารถนำมาฝากไว้ และรับคืนในเย็นวันสุดท้ายก่อนลงเรือเช่นกันค่ะ
 • สายเรือมีแพ็คเกจส่วนลดพิเศษให้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มในห้อง

 

 

การเตรียมตัวล่องเรือสำราญ Holland America Line 

 • แนะนำให้ซื้อ Baggage Insurance ประกันกระเป๋าสัมภาระ ด้วยเหตุผลที่ว่าทางสายเรือไม่สามารถรับประกันได้ว่า กระเป๋าของท่านอาจเสียหาย ขณะขนย้าย หรือมีของสูญหายเกิดขึ้น จึงขอแนะนำให้ซื้อประกันสัมภาระไว้ค่ะ
 • สายการบิน รถลีมูซีน หรือการเดินทางด้วยยานพาหนะอื่นๆ มีข้อจำกัดในเรื่องน้ำหนัก และจำนวนกระเป๋าสัมภาระ ดังนั้นก่อนออกเดินทางควรศึกษานโยบายข้อจำกัดต่างๆ เพื่อจำกัดค่าใช้จ่าย และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ
 • เอกสารสำคัญที่ใช้ขึ้นเรือสำราญ อย่าลืมนำ Express Docs และ Luggage Tags (แท็กติดกระเป๋า) ติดตัวไปด้วย ซึ่งจะมีการระบุข้อมูลอย่างชัดเจน ได้แก่ ชื่อของท่าน ชื่อเรือ ชื่อห้องพัก และวันเวลาล่องเรือสำราญ ที่เราสามารถปริ้นท์ก่อนออกจากบ้าน เมื่อทำการเช็คอินออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 • ขั้นตอนการตรวจสอบ เหมือนกับเดินทางขึ้นเครื่องที่สนามบิน จะมีการคัดกรอง และตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามขึ้นไปบนเรือ อาทิ อาวุธ อุปกรณ์ร้ายแรง ละเบิด ปืน มีด สารเสพติด และอื่นๆ เป็นต้น
 • ข้อนี้สำคัญมากค่ะ ห้ามแพคเอกสารสำคัญ เช่น พาสปอร์ต, Express Docs, ยารักษาโรค และทรัพย์สินมีค่า ใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระเช็คอินโดยเด็ดขาด เนื่องจากไม่ได้อยู่ติดตัว และอาจมีการสูญหาย ควรจะหากระเป๋าใบเล็กใส่ เพื่อมีไว้ติดตัวจะดีที่สุดนะคะ
 • กรุณาพกยาประจำตัวไปให้เพียงพอ พร้อมเอกสารกำกับยาภาษาอังกฤษไว้ด้วย

 

 

การแต่งกาย

 • ช่วงค่ำ Smart Casual ใส่ชุดลำลองสบายๆ ส่วนกางเกงขาสั้น รองเท้ากีฬา ยีนส์ รองเท้าแตะ กางเกง ชุดว่ายน้ำ เหมาะสำหรับเวลากลางวันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สวมใส่เข้าไปในห้องอาหารพิเศษ
 • Gala Nights เป็นการสวมชุดสำหรับทานดินเนอร์มื้อพิเศษ 5 ครอส สุภาพบุรุษสวมใส่เชิ้ตมีปก กางเกงสแล็ค สุภาพสตรีใส่เดรส หรือกางเกงสแล็ค และหากต้องการใส่อย่างเป็นทางการ ก็สามารถใส่สูท ทักซิโด้ ผูกเนคไท สุภาพสตรีสวมใส่ชุดราตรียาว สวยงาม สง่างามในค่ำคืนอันสุดแสนวิเศษ

 

 

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้บนเรือ 

 • ปลั๊กยึดตามมาตรฐานทุกห้องพัก 110 AC และ 220 AC โวล์ต ท่านสามารถนำหัวแปลงขาปลั๊กทั่วโลก Universal Adapters มาใช้ได้ ทุกห้องจะมีไดร์เป่าผมให้บริการ
 • เหตุผลด้านความปลอดภัยในการเดินทาง เตารีดและกาต้มน้ำไฟฟ้า ไม่สามารถใช้ในห้องพักของคุณได้ คุณสามารถสั่งน้ำร้อนจากรูมเซอร์วิสได้ตลอด 24 ชั่วโมงฟรี
 • เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ แบบบริการตนเอง มีทั้งเครื่องอบผ้า, เตารีดและที่รองรีด มีบริการในเรือสำราญ ms Amsterdam,ms Maasdam, ms Prinsendam, ms Zaandam และ ms Veendam นอกจากนี้ท่านสามารถใช้บริการซักรีดแบบเต็มรูปแบบกับเราได้ด้วย

 

ดินเนอร์ As You Wish Dining

ท่านสามารถเลือกทานในห้องอาหาร และสไตล์ที่ท่านชอบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ 5 ครอส ดินเนอร์แบบไวๆ หรือทานในห้องพักก็ได้

 

ห้องอาหาร

The Elegant Dining Room ท่านจะได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หรูหรา ภายในห้องมีการตกแต่งด้วยศิลปะชั้นเลิศ และเก่าแก่ และมี เมนูอาหาร 5 คอร์ส รสชาติอร่อย และได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารตามภูมิภาคที่สดใหม่ พร้อมปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยม ซึ่งท่านจะจองที่นั่งแบบอิสระ หรือกำหนดมาก่อนก็ได้

 • แบบอิสระ Flexible Open Dining ท่านสามารถเลือกที่นั่ง และเลือกเวลาการรับประทานอาหารในเวลาที่เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 17:15 น. ถึง 21:00 น. ท่านสามารถทำการจองล่วงหน้าโดยแจ้งพนักงาน หรือเดิน Walk-in มาที่ห้องอาหารได้ตามเวลาที่ต้องการได้เลย
 • แบบกำหนดเวลา Classic Pre-Set Dining เป็นการเลือกเวลาทานอาหารแบบดั้งเดิม ทานเวลาเดิมทุกวัน โดยจะมีรอบ 17:45 น. และ 20.00 ท่านสามารถเลือกเวลา ขนาดโต๊ะที่นั่ง เมนูอาหารที่ต้องการรับประทาน ได้ล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองเรือ

 

 นอกจากนี้ยังมีอีกหลายร้านอาหาร ได้แก่

 • The Pinnacle Grill Experience เสิร์ฟ Double R Ranch Beef และอาหารทะเล
 • The Lido เสิร์ฟอาหารเช้า กลางวัน เย็น ปรุงสุกใหม่
 • Dive In มีแฮมเบอร์เกอร์ ฮอทดอก และบาร์ทาโก้
 • Room Services อาหารบริการฟรีที่ห้องพัก ตลอด 24 ชม.
 • Afternoon Tea ให้บริการชายามบ่ายทุกวัน และ Royal Dutch High Tea 1 ครั้งต่อทริป
 • Snacks ขนมยามดึก
 • Tamarind อาหารเอเชีย เฉพาะบนเรือ ms Eurodam, Koningsdam, and Nieuw Amsterdam 
 • Canaletto อาหารอิตาเลียนง่ายๆ รวมถึงพิซซ่า

 

บริษัท ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์

นึกถึงเรือสำราญ นึกถึงเรา