บริการรถเช่าพร้อมคนขับคนไทย ในอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK) England – Wales – Scotland ทัวร์แบบส่วนตัว เที่ยวแบบอิสระ

บริการรถเช่าพร้อมคนขับคนไทย ในอังกฤษและสหราชอาณาจักร (UK) England – Wales – Scotland ทัวร์แบบส่วนตัว เที่ยวแบบอิสระ

 บริการรถเช่าพร้อมคนขับคนไทยในประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร

UK (England – Wales – Scotland)

เที่ยวแบบอิสระส่วนตัว เป็นครอบครัว และเป็นหมู่คณะ ออกเดินทางได้ทุกวัน

ราคารวมค่าเช่ารถ คนขับคนไทย ค่าน้ำมันรถ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ ที่พักและอาหารของคนขับแล้ว 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คคิวรถและยืนยันราคา

 

       จุดเด่น

 • คนขับคนไทยที่มีประสบการณ์การขับรถในอังกฤษและประเทศใกล้เคียง ซึ่งชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
 • เราบริการเป็นที่ปรึกษา และช่วยวางแผนการเดินทาง ไปยังสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ทั่วประเทศ
 • ท่านสามารถกำหนดวันเวลา และเส้นทางการเดินทาง
 • รถที่ให้บริการเป็นรถตู้กว้างขวาง พื้นที่จุกระเป๋าเดินทางครบถ้วนตามจำนวนผู้เดินทางที่กำหนด และยัง่พอมีที่เหลือสำหรับสัมภาระที่ช็อปปิ้ง เหมาะสำหรับการเดินทางแบบวีไอพี และครอบครัวส่วนตัว

 

รถตู้ Volkswagen Caravelle

จำนวนที่นั่งสูงสุด : 8   กระเป๋าเดินทาง : 8

 

รถตู้ Benz V Class

จำนวนที่นั่งสูงสุด : 8   กระเป๋าเดินทาง : 8

 

ขั้นตอนการจอง

 • ส่งโปรแกรมการเดินทาง ระบุวันเดินทางไป-กลับ และเที่ยวบิน (ถ้ามี) ระบุประเภทรถที่ต้องการ พร้อมจำนวนผู้เดินทาง ให้เราเช็คคิวรถ และเสนอราคา
 • กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ หากมีเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • เรามีบริการเขียนโปรแกรมการเดินทาง โดยท่านสามารถระบุเมืองที่อยากไปคร่าวๆ เพื่อให้เราวางแผนการเดินทางให้ โดยมีค่าบริการเขียนโปรแกรม 2,000บาท

 

ขั้นตอนการชำระเงิน

 • มัดจำ 50% เมื่อท่านตกลงจองรถ ชำระที่เมืองไทย อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกสิกรไทย ณ วันโอน
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง30 วัน ชำระที่เมืองไทย อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกสิกรไทย ณ วันโอน
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7% ในกรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง                                    ปรับ 3,000 บาท
 • ยกเลิกการเดินทาง 30 – 14 วันก่อนการเดินทาง                                        ปรับ   50%
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง หรือลูกค้าไม่ใช้บริการ   ปรับ 100%
 • กรณีเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง     ปรับ 100%

 

Update: April 2019

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติร่วมเดินทางไปกับ 2morrow Explorer เป็นอย่างสูงค่ะ

ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์

เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริง

นึกถึงเรือสำราญ นึกถึงเรา

ล่องเรือสำราญ เที่ยวสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก

ประสบการณ์แห่งความสุข ของทุกคนในครอบครัว

เดินทางส่วนตัว ทัวร์อิสระได้ทุกวัน..   

 

ค้นหาเส้นทาง และราคา www.2morrowexplorer.com 

Call Center: 061-590-5999    

Line: @2morrow Explorer

E-mail: contact@2morrowexplorer.com

www.facebook.com/2morrowexplorer