ข้อมูลขอ

ข้อมูลขอ

การไปเที่ยวด้วยเรือสำราญ ผู้โดยสารจะต้องแวะเที่ยวหลายๆ ประเทศในทริปเดียว และจำเป็นจะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญที่จำเป็นทั้งหมดให้ครบถ้วน ทั้งพาสปอร์ต และวีซ่าประเทศต่างๆ หากท่านไม่มีเอกสาร เอกสารไม่ครบ หรือทำสูญหายก่อนขึ้นเรือ ทางสายเรือมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเรือ และไม่คืนเงินในทุกกรณี

ตัวอย่างเช่น ขณะอยู่ที่อิตาลีก่อนขึ้นเรือ เที่ยวเพลินๆ โดนล้วงกระเป๋าจากโจรมืออาชีพ พาสปอร์ตถุกขโมยไปด้วย หรือทิ้งเอกสารไว้ในกระเป๋าเดินทางในรถยนต์ ขณะแวะทานข้าวในร้านอาหาร ก็อาจมีสิทธิ์โดนทุบกระจกรถ กระเป๋าโดนขโมยได้เช่นกัน 

เมื่อพาสปอร์ตหาย สิ่งแรกที่ต้องทำ คือไปแจ้งตำรวจ (อาจจะช่วยอะไรไม่ได้ เพราะมีนักท่องเที่ยวมากมายมาแจ้งความทุกวัน) และติดต่อสถานทูต ขอทำพาสปอร์ตชั่วคราวใหม่ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย (ใช้เวลาหลายวัน) แต่จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นเรือ เนื่องจากทั้งไม่มีพาสปอร์ต และวีซ่าเชงเก้น.. ต้องทำใจอย่างเดียวค่ะ (ไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น และสายเรือไม่จำเป็นต้องคืนเงิน)  

ฉะนั้นโปรดระวังพาสปอร์ตเป็นอย่างมาก ห้ามทำหายเด็ดขาด..!!! 

หากยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง กรุณาตรวจสอบให้ละเอียดก่อนออกเดินทางทุกครั้งว่า มีวีซ่าครบหมดทุกประเทศที่ท่านแพลนจะเดินทาง หรือหากท่านไม่มั่นใจ กรุณาปรึกษาบริษัททัวร์เรือสำราญที่น่าเชื่อถือ

 

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์ ให้บริการยื่นวีซ่า

เฉพาะท่านที่ซื้อทัวร์เรือสำราญกับเราเท่านั้น 

ไม่รับยื่นวีซ่าทั่วๆ ไป สำหรับท่านที่เดินทางเอง ขอบคุณมากค่ะ

  

29 ประเทศที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องขอวีซ่า (อัพเดท พฤษภาคม 2560)

 

หมายเหตุ
1.) * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย

2.) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

3.) เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท

4.) ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฎิเสธการเข้าไต้หวัน)

5.) รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

6.) ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจเข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net

7.) ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555

8.) โคลอมเบยียกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรฐัฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ได้เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งน้ีระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย

ข้อมูลจาก กรมการกงสุล 25 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด รายชื่อประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า

 

 

ประเทศหลักๆ ที่นักท่องเที่ยวต้องขอวีซ่า

ขอวีซ่าจีนแบบละเอียดยิบ ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว 

ขอวีซ่าเชงเก้น ไปเที่ยวยุโรป ง่ายกว่าที่คิด..

ขอวีซ่าอังกฤษแบบละเอียดยิบ - กรอกข้อมูลออนไลน์ง่ายนิดเดียว EP1

ขอวีซ่าอังกฤษแบบละเอียดยิบ - กรอกข้อมูลออนไลน์ง่ายนิดเดียว EP2 

ขอวีซ่าอเมริกาแบบละเอียดยิบ - เตรียมเอกสาร และการนัดสัมภาษณ์ให้พร้อม

ขอวีซ่าแคนาดา ง่ายกว่าที่คิด

ขอวีซ่าออสเตรเลีย ง่ายกว่าที่คิด

ขอวีซ่านิวซีแลนด์แบบละเอียดยิบ - กรอกข้อมูลออนไลน์ง่ายนิดเดียว

 

เว็บไซด์ทางการของศูนย์ดำเนินการขอวีซ่า หรือสถานทูต

วีซ่าจีน

วีซ่าอินเดีย

วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอเมริกา 

*เฉพาะผู้โดยสารเรือสำราญ สามารถเดินทางเข้าออกประเทศในแถบแคริบเบียนได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าประเทศอื่นเพิ่มเติม หากมีวีซ่าอเมริกา และขึ้นลงเรือที่ท่าเรือในอเมริกา  โดยปกติต้องขอวีซ่ารายประเทศที่ต้องการเดินทางเข้า

วีซ่าแคนาดา

วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่านิวซีแลนด์   

 

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่ากรีซ

วีซ่าฝรั่งเศส

วีซ่านอร์เวย์

วีซ่าเนเธอร์แลนด์

วีซ่าเบลเยียม

วีซ่าเดนมาร์ก

วีซ่าฟินแลนด์

วีซ่าเยอรมนี

วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

วีซ่าสวีเดน

วีซ่าสเปน

วีซ่าสาธารณรัฐเช็ก

วีซ่าออสเตรีย

วีซ่าอิตาลี

วีซ่าไอซ์แลนด์ 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติร่วมเดินทางไปกับ 2morrow Explorer เป็นอย่างสูงค่ะ

ทูมอร์โรว์ เอกซ์พลอเรอร์

เนรมิตฝันของคุณให้เป็นจริง

นึกถึงเรือสำราญ นึกถึงเรา

ล่องเรือสำราญ เที่ยวสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก

ประสบการณ์แห่งความสุข ของทุกคนในครอบครัว

เดินทางส่วนตัว ทัวร์อิสระได้ทุกวัน..   

 

ค้นหาเส้นทาง และราคา www.2morrowexplorer.com 

Call Center: 061-590-5999    

Line: @2morrow Explorer

E-mail: contact@2morrowexplorer.com

www.facebook.com/2morrowexplorer