ภาพจากคุณป้อม คุณเอ้ ล่องเรือสำราญ Seven Seas Voyager สายเรือ Regent Seven Seas

เส้นทาง Rome - Monte Carlo วันที่ 22-29 กรกฎาคม 2019 


ขอขอบพระคุณคุณป้อม คุณเอ้มากค่า ที่ให้ความไว้วางใจให้ 2morrow Explorer ดูแลทริปเรือสำราญในครั้งนี้