ภาพถ่ายจากคุณพลอย คุณเอล Glass Igloo Kakslauttanen ฟินแลนด์ แสงเหนือ

ขอบคุณมากๆ ค่า คู่ฮันนีมูนสุดหวาน ท่ามกลางหิมะขาว

 คลิปแสงเหนือ