ภาพถ่ายจากจากคุณบี Symphony เมดิเตอร์เรเนียน

ขอบคุณมากๆ ค่า