ค้นหาทัวร์ชายฝั่งทั้งหมด Shore Excursions ของ Silversea

รวบรวมข้อมูลทัวร์ชายฝั่งของเรือสำราญ Silversea

เรือสำราญ Silver Muse สายเรือ Silversea Ep.3/3

เรือสำราญ Silver Muse สายเรือ Silversea Ep.3/3

เรือสำราญ Silver Muse สายเรือ Silversea Ep.2/3

เรือสำราญ Silver Muse สายเรือ Silversea Ep.2/3

เรือสำราญ Silver Muse สายเรือ Silversea Ep.1/3

เรือสำราญ Silver Muse สายเรือ Silversea Ep.1/3

เรือสำราญ Silver Cloud สายเรือ Silversea Ep.1/2

เรือสำราญ Silver Cloud สายเรือ Silversea Ep.1/2

ภาพรวมเรือสำราญซิลเวอร์ซี Silversea

‘Smaller Gets You Closer’ น่าเป็นคำจำกัดความที่บ่งบอกตัวตนของของเรือสำราญ Silversea ได้ดีที่สุด เรือสำราญนี้เป็นเรือสำราญขนาดเล็กที่จุผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 296 – 596 คน ข้อดีของคือสามารถพาคุณเข้าไปได้ "ใกล้" มากกว่า และ "สัมผัส" ได้มากกว่า ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ใกล้ชิดมากขึ้น ในบรรยากาศหรูหรา และผ่อนคลาย