ขอวีซ่าแต่ละประเทศ ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

ปกติแล้วค่าธรรมเนียมวีซ่านั้นจะอิงตามสถานทูต โดยจะยังไม่รวมกับค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยื่นวีซ่าสำหรับวีซ่าในบางประเทศ ดังนั้นทางเราจึงได้รวบรวมค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประเภทท่องเที่ยว) พร้อมกับรวมค่าธรรมเนียมของศูนย์รับยื่นวีซ่ามาให้ทุกท่านได้ทราบค่า

ข้อมูลขอ

รวบรวมทุกเรื่องราวของ "วีซ่า" สำหรับนักท่องเที่ยวไทย

ขอวีซ่าแคนาดาแบบละเอียดยิบ - กรอกข้อมูลออนไลน์ง่ายนิดเดียว

ขอวีซ่าแคนาดา เตรียมเอกสาร และวันเวลาให้พร้อม สามารถเลือกส่งเอกสาร Paper หรือ เลือกกรอกเอกสารออนไลน์ ก็ได้ ง่ายนิดเดียว

ขอวีซ่าอังกฤษแบบละเอียดยิบ - กรอกข้อมูลออนไลน์ง่ายนิดเดียว Ep.2/2

วีซ่าอังกฤษแบบละเอียดยิบ - กรอกข้อมูลออนไลน์ง่ายนิดเดียว EP2

ขอวีซ่าอังกฤษแบบละเอียดยิบ - กรอกข้อมูลออนไลน์ง่ายนิดเดียว Ep.1/2

วีซ่าอังกฤษ แบบละเอียด ในการกรอกข้อมูลออนไลน์

ขอวีซ่าอเมริกาแบบละเอียดยิบ - เตรียมเอกสาร และการนัดสัมภาษณ์ให้พร้อม

ขอวีซ่าอเมริกาเองแบบละเอียดยิบ - กรอกข้อมูลออนไลน์

ขอวีซ่าเชงเก้น ไปเที่ยวยุโรป ง่ายกว่าที่คิด..

วีซ่าเชงเก้น (Shengen) เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้ากลุ่มประเทศในโซนยุโรประยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ที่สามารถทำให้เดินทางข้ามพรมแดนไปมาระหว่างกันได้ถึง 26 ประเทศ

ขอวีซ่าจีนแบบละเอียดยิบ ทำเองได้ ง่ายนิดเดียว

วิธีการและขั้นตอนในการยื่นวีซ่าจีน ณ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน

ขอวีซ่านิวซีแลนด์แบบละเอียดยิบ - กรอกข้อมูลออนไลน์ง่ายนิดเดียว

ขอวีซ่านิวซีแลนด์แบบละเอียดยิบ - กรอกข้อมูลออนไลน์ง่ายนิดเดียว

ขอวีซ่าออสเตรเลีย ง่ายกว่าที่คิด

ขอวีซ่าออสเตรเลีย ง่ายนิดเดียว 2017