วิธีการเช็คเอ้าท์ ออกจากเรือสำราญ

เช็คเอ้าท์ออกจากเรือสำราญ ทานอาหารเช้า และเมื่อเรือประกาศให้เริ่มลงจากเรือ (ตามคิวและขั้นตอนที่เรือแจ้งไว้) ท่านสามารถนำบัตรขึ้นลงเรือให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คเป็นครั้งสุดท้าย และลงจากเรือได้เลยค่ะ กรุณาตรวจสอบว่าไม่ได้ลืมของมีค่าไว้ในห้องพัก โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง และเมื่อลงจากเรือ จะผ่านขั้นตอนตม. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และก่อนออกไปรับกระเป๋าที่อาคารผู้โดยสารในท่าเรือที่วางเรียงไว้เป็นแถวๆ ตามแทคกระเป๋า ตามสีที่ท่านได้รับ